Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.02.2008

Minister Bajuk: »Dosežen je bil napredek, vendar si je treba še naprej prizadevati za izjavo o zanesljivosti brez pridržkov na vseh področjih proračuna«

Minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) je danes v Bruslju Odboru Evropskega parlamenta za nadzor proračuna predstavil priporočila ECOFIN-a, sprejeta 12. februarja 2008, za podelitev razrešnice Evropski komisiji za izvrševanje proračuna za leto 2006. Obenem je predstavil tudi priporočila za podelitev razrešnice direktorjem 22 specializiranih agencij EU za izvajanje njihovih proračunov za leto 2006.

Minister Bajuk je uvodoma poudaril: »V letu 2006 je prišlo do pozitivnih izboljšav, čeprav ECOFIN obžaluje, da Evropsko računsko sodišče (Sodišče), kljub prizadevanjem Komisije in naših partnerjev v Svetu ni moglo dati izjave o zanesljivosti brez pridržkov za izvrševanje proračuna Skupnosti glede zakonitosti in pravilnosti transakcij. Kljub temu pa je prav, da prepoznamo pozitivne elemente in izboljšave, ki so bile dosežene.«

Izpostavil je ugodno mnenje Sodišča, razen nekaj manjših pomanjkljivosti, o zanesljivosti zaključnih računovodskih izkazov EU. Najprej se je minister Bajuk osredotočil na pozitivne vidike, in sicer:

  • uspešno delovanje računovodskega sistema na podlagi nastanka poslovnega dogodka, ki ga je Komisija uvedla leta 2005,
  • potrjeno učinkovitost integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS), s katerim upravlja večina držav članic in zaradi katerega se je splošna stopnja napak pri odhodkih skupne kmetijske politike občutno zmanjšala,
  • pri odhodkih na področju zunanjepolitičnega delovanja je Sodišče odkrilo le omejeno tveganje večjih napak pri operacijah, ki so jih izvajale delegacije Komisije,
  • odločno ukrepanje Komisije za izboljšanje upravljanja proračuna.

ECOFIN pa je zaskrbljen nad razmerami v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij na področju razvoja podeželja in strukturnih politik, saj se posamezne napake pojavljajo že vrsto let zapored. Minister Bajuk je poudaril, da je zato ECOFIN v svojem priporočilu za razrešnico vse udeležence odločno pozval, naj si po svojih najboljših močeh še naprej prizadevajo za izjavo o zanesljivosti brez pridržkov na vseh področjih proračuna.

Opozoril je tudi na prednostne naloge ECOFIN-a v zvezi z izboljšanjem nadzora nad sredstvi v okviru deljenega upravljanja Komisije in držav članic. V skladu s Pogodbo o EU Komisija izvršuje proračun na lastno odgovornost, države članice pa pri tem sodelujejo, da se zagotovi dobro finančno poslovanje. ECOFIN je zato v svojem priporočilu za razrešnico na države članice naslovil nekaj priporočil, med drugim jih spodbuja, naj pri upoštevanju rezultatov revizij Evropskega računskega sodišča podrobno analizirajo vse podatke, ki se nanašajo nanje, in se pravočasno odzovejo na predhodne ugotovitve, nadaljujejo delo na področju strukturnih politik ter dosledno izvajajo IAKS na področju kmetijstva.

Minister Bajuk je svojo predstavitev končal s sporočilom, ki so ga finančni ministri oblikovali na seji Sveta za ekonomske in finančne zadeve 12. februarja: »Vse države članice si po svojih najboljših močeh prizadevajo izboljšati razmere in vsi želimo evropskim državljanom predstaviti podobo odgovorne in dobro vodene Evropske unije. Prepričan sem, da si za isti cilj prizadeva tudi Evropski parlament.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.02.2008