Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.02.2008

Ministri za konkurenčnost sprejeli dokument o ključnih zadevah

V Bruslju je dopoldne potekal prvi del zasedanja Sveta za konkurenčnost na temo notranjega trga in industrijske politike, ki mu je predsedoval minister za gospodarstvo Andrej Vizjak. Osrednja tema dopoldanskega zasedanja je bilo sprejetje dokumenta o ključnih zadevah v okviru lizbonskega procesa gospodarskih reform.

Dokument o ključnih zadevah je prispevek Sveta za konkurenčnost k spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta, ki bo pripravil zaključke v zvezi z izvajanjem lizbonske strategije. Navedeni dokument vsebuje poglavitne ukrepe glede vlaganja v znanje in inovacije ter sprostitve poslovnih zmogljivosti, posebno za mala in srednje velika podjetja, kar sta dva od štirih stebrov prenovljene lizbonske strategije. Poleg tega so v njem zajeta priporočila za preoblikovanje Evrope v trajnostno gospodarstvo in vzpodbujanje evropskega uspeha na svetovnem trgu. »Osrednje sporočilo dokumenta je 'Izzive spreminjamo v priložnosti', saj vsebuje usmeritve za učinkovit odziv evropskega gospodarstva na naraščajočo globalizacijo,« je povedal minister Vizjak. Dodal je, da je po ugodni gospodarski rasti v preteklih dveh letih treba doseči napredek pri nadaljnjih notranjih reformah, da se ohrani in izboljša konkurenčnost evropskega gospodarstva na svetovni ravni.

Predsedstvo je pripravilo zaključke z zasedanja Sveta o pregledu delovanja enotnega trga. Ministri se strinjajo, da so možnosti še vedno neizkoriščene in da se mora enotni trg prilagoditi novim razmeram. »Potrebujemo nov zagon, da bo EU sposobna uspešno tekmovati z drugimi svetovnimi akterji. Enotni trg ji mora omogočiti, da bo učinkovito odgovorila na izzive globalizacije in ta proces dejavno oblikovala,« je poudaril predsednik Sveta za konkurenčnost Andrej Vizjak. Potrebujemo torej močen, inovativen in konkurenčen trg, ki bo izkoristil vse možnosti storitev ter deloval v dobro potrošnikov in podjetij.

Komisija je na zasedanju dala informacijo o spremljanju rezultatov za potrošnike na enotnem trgu – pregled stanja potrošniških trgov ali potrošniški barometer. Vizjak: »Novi način dopolnjuje splošno spremljanje trga. Komisija ga je razvila v okviru pregleda enotnega trga, da bi prispeval k nadaljnjemu razvoju potrošniške razsežnosti splošnega spremljanja.« Ministri so bili seznanjeni tudi s pregledom dosežkov notranjega trga (angl. Internal Market Scoreboard). Ta se izvaja vsakih šest mesecev in proučuje, kako hitro in učinkovito države članice uvajajo direktive o enotnem trgu v svojo zakonodajo.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.02.2008