Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.02.2008

Ministri držav članic za skupne ukrepe na področju energetskih raziskav, ki bodo prispevali k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov

Ministri EU, pristojni za raziskave, so danes v Bruslju v okviru Sveta za konkurenčnost dosegli dogovor o zadnji iz svežnja skupnih tehnoloških pobud, ki predvideva ustanovitev skupnega podjetja za gorivne celice in vodik. Predsednica Sveta slovenska ministrica Mojca Kucler Dolinar meni, da bo ta pobuda pomembno prispevala k oblikovanju evropskega raziskovalnega prostora ter tudi h krepitvi konkurenčnosti Evrope. Skupne tehnološke pobude so nov način oblikovanja javno-zasebnih partnerstev, ki jih uvaja 7. okvirni program. »Skupno podjetje bo organ Skupnosti in bo s pomočjo inovativne tehnologije pomagalo našim skupnim prizadevanjem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. To je torej prispevek k uresničevanju strateških ciljev Unije in izpolnitvi obveznosti iz Kjotskega protokola,« je še povedala ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Ministri držav članic so danes razpravljali tudi o evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo (načrtu SET). Poudarili so, da bo za uresničitev ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje deleža obnovljivih virov ter energetske učinkovitosti treba razviti učinkovitejše nove tehnologije ter okrepiti prizadevanja za več raziskav in boljše inovativne rešitve. Strinjali so se, da bo za hitrejše in boljše dosežke potrebno na podlagi načrta SET učinkovitejše usklajevanje raziskav in politik v energetiki na evropski in mednarodni ravni.

Predsednica Sveta ministrica Mojca Kucler Dolinar je kolege seznanila še z dosedanjim potekom zakonodajnega postopka in nadaljnjih ukrepih za sprejetje pobud po 169. členu Pogodbe o Evropski skupnosti – AAL (izboljšanje kakovosti življenja starejših) in Eurostars. AAL temelji na razvoju podpornih tehnologij, ki starejšim omogočajo samostojno in kakovostno življenje ter je na zadnji stopnji sprejemanja. Med državami članicami je bil dosežen tudi dogovor o pobudi Eurostars za podporo raziskavam in razvoju v majhnih in srednjih podjetjih več držav članic. Predsedstvo si zdaj prizadeva, da bi bil postopek obravnave s sodelovanjem Evropskega parlamenta končan v prvem branju. To pomeni, da bi bil dokončan še med slovenskim predsedovanjem.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.02.2008