Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.02.2008

Evrosredozemski ministri se bodo sestali v Kairu, da bi razpravljali o vzpostavitvi ugodnega okolja za informacijsko družbo EUROMED

Ministri se bodo 26. in 27. februarja 2008 sestali v Kairu na ministrski konferenci EUROMED o informacijski družbi z naslovom Vzpostavitev ugodnega okolja za informacijsko družbo EUROMED. Konferenca bo potekala v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU v sodelovanju z Evropsko komisijo, gostilo pa jo bo egiptovsko ministrstvo za komunikacije in informacijsko tehnologijo. Zasedanje več kot 250 udeležencev bo namenjeno vzpostavitvi učinkovite informacijske družbe EUROMED na podlagi partnerstva v obojestransko korist, javnim in zasebnim vlaganjem ter spodbujanju boljšega dialoga med partnerskimi državami EUROMED.

Na dvodnevnem zasedanju bodo ministri razpravljali o zadevah, povezanih s prihodnostjo informacijske družbe EUROMED s ciljem oblikovanja vizije nadaljnjega razvoja in možnih oblik sodelovanja. Namen konference je spodbuditi dialog EUROMED o informacijski družbi z ukrepanjem na več področjih, še zlasti pa:

  • krepitev delovanja foruma EUROMED o informacijski družbi kot glavnega orodja pri spodbujanju in krepitvi sodelovanja med partnericami EUROMED;
  • pregledovanje opravljanja prednostnih nalog glede na programe za evrosredozemsko območje. 

Razprava bo tekla o spreminjajoči se dinamiki informacijske družbe EUROMED, kot posledice novih tehnoloških in poslovnih danosti. V ospredju bo predvsem problematika  konvergence, ustvarjanja novih digitalnih vsebin in storitev ter informacijska varnost. Ministri bodo predstavili svoje poglede na ugodno okolje za tuje neposredne naložbe na območju EUROMED z naložbami s severa proti jugu in nasprotno. Nadalje bodo razpravljali o pomanjkanju strokovnjakov za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) in družbenogospodarskem vplivu pametnega poslovanja na območju EUROMED. 

Udeleženci bodo razpravljali o mehanizmih sodelovanja v okviru pobude EUROMED. Izpostavljena bodo predvsem vprašanja s področja zakonodajnega okvira elektronskih komunikacij, konvergence, raziskav ter informacijskih in komunikacijskih tehnologij za razvoj, vključno s problematiko večjezičnih e-vsebin, e-učenja in e-uprave. Sprejeta bodo priporočila za izboljšanje sodelovanja in izmenjavo informacij, ki jih bo spremljala delovna skupina za informacijsko družbo.

Sočasno s to konferenco bosta v Kairu tudi največja letna razstava in forum informacijske in komunikacijske tehnologije Kairo IKT 2008. Udeleženci ministrske konference bodo lahko obiskali razstavni prostor in mrežo mednarodne poslovne skupnosti za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.

Ministrska konferenca o informacijski družbi se uresničuje v okviru barcelonskega procesa. Temelji na ministrski konferenci, ki je bila aprila 2005 na Irskem, in dveh zasedanjih foruma o informacijski družbi EUROMED aprila 2006 in oktobra 2007 v Bruslju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 22.02.2008