Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

27.02.2008

Mojca Kucler Dolinar: informacijsko-komunikacijska tehnologija spodbuja konkurenčno in odprto gospodarstvo ter prispeva k dvigu kakovosti življenja

Ministri držav evrosredozemskega partnerstva so v sklepni izjavi konference poudarili, da informacijska družba, raziskave in inovacije prispevajo h konkurenčnosti podjetij, ustvarjanju novih delovnih mest in spoprijemanju z izzivi globalizacije. Priznali so vlogo javno-zasebnega partnerstva pri razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) ter poudarili potrebo po nadaljnji liberalizaciji in odprtosti trgov elektronskih komunikacij. Znova so tudi potrdili svojo zavezanost za evrosredozemsko partnerstvo.

Druga ministrska konferenca EUROMED o informacijski družbi je po besedah slovenske ministrice za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojce Kucler Dolinar dala novo spodbudo evrosredozemskemu dialogu. »Storitve, kot so e-zdravje, e-učenje in e-uprava, pomenijo dodano vrednost h kakovosti življenja njihovih uporabnikov. Zato moramo podpirati inovacije in investicije v raziskave na področju IKT,« je povedala predsednica Sveta EU. Dodala je, da so prav inovacije in vlaganja v razvoj elektronskih komunikacij in storitev informacijske družbe področje, na katerem ima lahko skupna pobuda evrosredozemskih partnerk pomembne dosežke. Ministri so na konferenci, ki nadaljuje prizadevanja za uresničevanje ciljev barcelonskega procesa, soglašali, da je lahko sodelovanje na področju IKT zgled sodelovanja pri gradnji mostov med državami severno in južno od Sredozemlja. Ob koncu konference so se dogovorili za nadaljnje ukrepe in redna srečanja v prihodnje, ki bodo zagotovila podlago za spremljanje napredka pri sodelovanju na področju informacijske družbe.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.02.2008