Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

28.02.2008

Notranji ministri EU potrdili okvirno časovnico za SIS II in enotni o Europolu

Notranji ministri EU so pod vodstvom Dragutina Mateta, predsednika Sveta EU na področju notranjih zadev, na današnjem zasedanju v Bruslju obravnavali predlog sklepa o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol). Doseženo je bilo soglasje o vseh ključnih vprašanjih, nekaj držav članic želi še nekaj pojasnil glede proračunske porabe, ki jih bo Predsedstvo priskrbelo do aprilskega zasedanja Sveta. Minister Mate je pri tem poudaril, da je: »… sprejem sklepa pomemben, ker potrebujemo močan evropski policijski urad, ki bo s svojimi informacijami in analizami pomagal državam članicam v boju zoper organiziran kriminal in terorizem.«

Notranji ministri so soglasno sprejeli sklepe o nadaljnjem poteku projekta schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II). Po širitvi schengenskega prostora je treba zagotoviti čas za razvoj mehanizmov za večjo stabilnost sistema in varnost njegovih podatkov. Predsedstvo je po prvem posvetovanju s strokovnjaki predlagalo nov datum za začetek delovanja sistema, in sicer september 2009. Natančnejšo časovnico bo pripravila Evropska komisija, Svet pa se bo z njo seznanil v juniju. Predsednik Sveta Mate je ob tem dejal: »Vesel sem, da je bilo doseženo soglasje, SIS II bo eden izmed največjih informacijskih sistemov na svetu, ki bo vseboval različne podatke. Naša odgovornost je, da zagotovimo varnost podatkov in stabilnost sistema.  Ministri so soglasno podprli tudi predlog Predsedstva o ustanovitvi skupine »Prijateljev SIS II«, držav članic, ki so trenutno najbolj napredne v testiranjih in so pripravljene kot prve opraviti testiranja ter tako odpreti pot ostalim.«

Na zasedanju mešanega odbora je Predsedstvo predstavilo svoja prizadevanja in dosežen napredek z Evropskim parlamentom in državami članicami o predlogu direktive o vračanju. Predsedstvo ocenjuje, da so pogajanja v sklepni fazi in bi se lahko v prvem branju zaključila do letošnjega maja, in sicer z dogovorom z Evropskim parlamentom. Predsedstvo je zato pozvalo vse države članice k čimbolj konstruktivnemu pristopu, ki bi omogočil sprejem direktive. Zadnje razprave na Svetu kažejo na, kot pravi minister Mate:»… da si države članice želijo sprejeti akt, ki bo omogočal učinkovito vračanje. Nekaj vprašanj je še odprtih, zato bo potrebno nadaljevati napore v pogajanjih z Evropskim parlamentom.«

Po zasedanju je sledil podpis Protokolov o pristopu Kneževine Lihtenštajn k schengenskemu in dublinskemu pravnemu redu. Protokole je v imenu Sveta EU podpisal minister Mate, ki je ob tem izrazil veliko zadovoljstvo in dejal: » ... da protokoli omogočajo vstop Kneževine Lihtenštajn v schengenski prostor. Zavedamo se pomembnosti dobrega sodelovanja s Kneževino Lihtenštajn in Švicarsko konfederacijo, ki sta dve izmed najbližjih evropskih partneric.«

Notranji ministri EU so na delovnem kosilu razpravljali o vizumskem dialogu z ZDA. Ministri so se seznanili s predlogom Predsedstva, da bi imeli skupen pristop v pogajanjih z ZDA na podlagi skupnih smernic. Predlog smernic bo v nadaljevanju obravnaval Odbor stalnih predstavnikov, ki naj bi ga tudi uskladil. Dogovorjeno je bilo, da bodo vsi ustavili pogajanja oziroma podpisovanje memoranduma z ZDA do 13. marca. Komisija bo tudi končala analizo pristojnosti, ki izhajajo iz memoranduma, in začela s pripravo za podelitev mandata za začetek pogajanj EU z ZDA. Trojka EU - ZDA bo potekala 13. marca na Brdu pri Kranju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.02.2008