Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.02.2008

Ministrica Marjeta Cotman: Prednost moramo dati vlaganju v ljudi in sodobnim trgom dela

Pod vodstvom predsedujoče ministrice Marjete Cotman je danes v Bruslju potekal Svet ministrov Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO). Ministri so  razpravljali o ključnih dosežkih in izzivih na trgu dela in v boju proti revščini. »Čeprav pričakujemo, da bomo do leta 2009 ustvarili nadaljnjih pet milijonov delovnih mest, se moramo še naprej truditi. Še vedno je preveč Evropejcev brez zaposlitve, predvsem mladih. Evropa mora nadaljevati v smeri posodabljanja trga dela in boljših zaposlitev. Nezaposleni in tisti z negotovimi zaposlitvami potrebujejo našo posebno pozornost. Prednost moramo dati vlaganju v ljudi in sodobnim trgom dela,« je dejala ministrica Marjeta Cotman.

Svet EPSCO je sprejel več dokumentov, ki jih bo poslal Evropskemu svetu kot svoj prispevek k izvajanju lizbonske strategije, med njimi Skupno poročilo o zaposlovanju za obdobje 2007–2008, dosegel dogovor o splošnem pristopu k Smernicam za zaposlovanje, politično soglasje o Skupnih priporočilih Sveta za leto 2008, sprejel Skupno poročilo o socialni zaščiti in socialnem vključevanju, se seznanil s Poročilom Komisije o enakosti žensk in moških za leto 2008 in s potekom priprav na tristranski socialni vrh, ki bo 13. marca 2008. Na pobudo slovenskega predsedstva je bila sprejeta resolucija o položaju invalidov v EU.

Predsednica Sveta ministrica Marjeta Cotman je v zvezi s pripravo novega cikla lizbonske strategije poudarila, »da je lizbonska strategija izrednega pomena za evropske državljane in je v ključni fazi, saj začenjamo izvedbo zadnjega poglobljenega pregleda pred ciljnim datumom 2010. Na začetku novega lizbonskega cikla se želimo še naprej osredotočati na izvajanje lizbonske strategije v vsaki državi članici«. Glede zaposlovanja in smernic pa Svet poudarja, da je pomembna ohranitev stabilnosti smernic za zaposlovanje v novem ciklu lizbonske strategije ter opredeljuje prednostne naloge za večje zaposlovanje.

Svet EPSCO je obravnaval pomembno vprašanje o položaju invalidov v Evropski uniji in sprejel politično soglasje o resoluciji Sveta Evropske unije in predstavnikov vlad držav članic o njihovem položaju v Evropski uniji. Predsednica Sveta EPSCO Marjeta Cotman je izrazila zadovoljstvo nad sprejeto odločitvijo, ki je bila dana na pobudo slovenskega predsedstva, in poudarila, »da je v Evropi vsaj 10 odstotkov Evropejcev invalidov, če pa prištejemo še ljudi, s katerimi živijo, se skoraj četrtina vseh Evropejcev spopada z invalidnostjo. Zato je doseženo soglasje pomemben prispevek pri izboljševanju položaja invalidov.«

Resolucija podpira ugotovitve in priporočila Akcijskega načrta 2008–2009 ter poziva k čimprejšnji ratifikaciji in izvajanju Konvencije OZN o pravicah invalidov. Hkrati resolucija vsebuje nova razvojna pričakovanja na tem področju – dostopnost na vseh področjih življenja invalidov, krepitev boja proti diskriminaciji invalidov in nadaljnji razvoj političnih ukrepov za te namene. Posebna pozornost je v resoluciji namenjena tudi spodbujanju dejavnosti invalidov na trgu dela in njihovi vključenost v skupnost. Hkrati resolucija opozarja na pomen krepitve dialoga med invalidi in invalidskimi organizacijami, državnimi organi, strokovnimi ustanovami in socialnimi partnerji.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.02.2008