Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

15.01.2008

Zasedanje razširjene trojke delovne skupine šefov evropskih policij (EPCTF) v Ljubljani

Slovenska policija je včeraj in danes, 15. 1. 2008, v Ljubljani gostila člane razširjene trojke delovne skupine šefov evropskih policij (EPCTF - European Police Chiefs Task Force Expanded Troika).

generalni direktor slovenske policije Jože Romšek in direktor Europola Max-Peter Ratzel Zasedanja v kongresnem centru hotela Mons v Ljubljani so se poleg generalnega direktorja policije Jožeta Romška in predstavnikov Slovenije kot predsedujoče države Svetu Evropske unije udeležili tudi šefi policij oz. njihovi namestniki iz držav, ki so Svetu EU predsedovale pred nami (Nemčija in Portugalska) oz. bodo predsedujoče za nami (Francija, Češka in Švedska). Srečanja so se udeležili še predstavniki Europola in Generalnega sekretariata Sveta EU.

Tokratno srečanje v Ljubljani je bilo namenjeno obravnavi glavnih ciljev EPCTF, kot so evalvacija ocena trenutnih projektov, pospešitev razprave o novih tehnologijah in njihovem pomenu za policijske enote, krepitev nadaljnjega sodelovanja z drugimi agencijami, kot sta Frontex in delovna skupina za carinsko sodelovanje, ter izboljšanje pogojev za delovanje skupnih preiskovalnih skupin v novem pravnem okviru. Na programu zasedanja je bila tudi razprava o poročilu OCTA 2008 (oz. oceni ogroženosti zaradi organiziranega kriminala v letu 2008) in pogovori o nadaljnjih pravnih in tehničnih predpogojih za interoperabilnost sistemov.

V okviru zasedanja sta generalni direktor slovenske policije Jože Romšek in direktor Europola Max-Peter Ratzel podala izjavo za medije o srečanju in glavnih temah pogovorov.

Po besedah Jožeta Romška, ki je za pol leta prevzel predsedstvo delovni skupini šefov evropskih policiji, je bil prvi sestanek razširjene trojke evropskih policij v smislu predsedovanja Slovenije Evropski uniji zelo uspešen: "Moram reči, da je bila podpora naših policistov in podpora Europola, Generalnega sekretariata Sveta EU in dosedanje predsedujoče države Portugalske izvrstna, tako da smo lahko brez težav in v celoti obravnavali dnevni red, kjer smo se pogovarjali o prednostnih nalogah slovenskega predsedstva. Ob tej priložnosti moram posebej poudariti izvrstno sodelovanje in predsedovanje Portugalske z generalporočnikom Nunesom na čelu, obenem pa se vsem direktorjem, s katerimi sem sodeloval v zadnjih treh letih, zlasti direktorju Europola, ter kolegoma g. Buxbaumu iz Avstrije in g. Zierkeju iz Nemčije, kolegom iz Portugalske in drugih držav, zahvaljujem za njihove izkušnje, ki so jih prenesli name in na naše kolege. Slovenska policija ima med predsedovanjem dve posebni nalogi. Ena je zagotavljanje varnosti med sestanki in drugimi dogodki, ki jih bomo organizirali v okviru predsedovanja v Sloveniji, druga pa vodenje sestankov šefov policij EU tako na operativni kot strateški ravni, kar je v odgovornosti generalnega direktorja slovenske policije. Kot rečeno, sestanek je bil uspešen, razprava odprta, strokovna, sugestije prave, zlasti v smislu naslednjih dveh sestankov. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem vsem članom razširjene trojke, ki so se udeležili današnjega srečanja v Ljubljani."

Direktor Europola Max-Peter Ratzel pa se je v imenu Europola zahvalil za vabilo na srečanje in dejal, da je predsedstvo Slovenije Evropski uniji kot tudi polletno predsedovanje direktorja slovenske policije Jožeta Romška delovni skupini šefov evropskih policij in drugim delovnim telesom, na primer Europolovemu upravnemu odboru, izjemno pomembno. G. Ratzel je dejal, da je ena od prednostnih nalog, izpostavljenih tudi na sestanku, boj proti kriminalu na Zahodnem Balkanu, kjer ima Slovenija vodilno vlogo. Boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu pa je tudi Europolova prednostna naloga. V tem smislu je direktor Europola izpostavil tudi obravnavo poročila o oceni ogroženosti Jugovzhodne Evrope zaradi organiziranega kriminala. Sestanek je bil po njegovem mnenju zelo konstruktiven in je potekal v prijateljskem vzdušju. Poudaril je izjemno dobro sodelovanje med slovensko policijo in Europolom v zadnjih letih, zlasti po letu 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica v Europolu, v katerem je zastopana tudi s svojim uradnikom za zvezo. Ratzel je še dejal, da zelo ceni podporo direktorja Romška in njegovih sodelavcev, in pohvalil slovensko policijo, ki z Europolom aktivno sodeluje, tudi z izmenjavo kakovostnih in pravočasnih informacij. Ne nazadnje je pohvalil tudi dobro pripravljenost Slovenije, da je uspešno prevzela Schengenski sporazum in se vključila v schengensko območje.

Delovna skupina šefov evropskih policije je forum, v katerem se srečujejo najvišji predstavniki policij iz držav članic Evropske unije in kjer se sprejemajo strateške odločitve. Na zasedanjih delovne skupine člani razpravljajo o izzivih in težavah, s katerimi se srečujejo vse evropske policije, zanje pa poskušajo najti tudi ustrezne rešitve. Glavni namen vsakokratnega zasedanja razširjene trojke delovne skupine šefov evropskih policij je končen izbor obravnavanih tem v okviru trenutnega predsedstva. Obenem gre tudi za pripravo na dva formalna sestanka delovne skupine, ki potekata v okviru vsakega predsedstva: to sta strateški sestanek, ki poteka v prostorih Sveta EU v Bruslju, in operativni sestanek na sedežu Europola v Haagu.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 16.01.2008