Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

18.01.2008

Srečanje Evropske platforme za strategijo raziskovanja biotske raznovrstnosti v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU

Človeška ribica

Na Brdu pri Kranju je od 16. do 18. januarja potekalo redno srečanje Evropske platforme za strategijo raziskovanja biotske raznovrstnosti (EPBRS - European Platform for Biodiversity Research Strategy). Tema slovenskega srečanja: Voda za življenje: raziskovalne prednosti za ohranjanje ekosistemov (Water for Life: Research Priorities for Sustaining Freshwater Biodiversity).

Kaj je EPBRS?
Evropska platforma za strategijo raziskovanja biotske raznovrstnosti (EPBRS) je forum za znanstvenike, raziskovalce ter pripravljalce politik s področja raziskovanja in tudi varstva narave. Namen platforme je zagotoviti, da raziskave prispevajo k zmanjšanju izgube biotske raznovrstnosti. Ustanovljena je bila leta 2000, od leta 2004 pa potekajo redna srečanja v okviru predsedovanja posamezne države.

Udeleženci na srečanjih opredeljujejo in določajo strateško pomembne raziskave na področju biotske raznovrstnosti, ki prispevajo k izvajanju ukrepov za zmanjševanje izgub biotske raznovrstnosti, ki jo pomagajo ohranjati, varovati in obnavljati ter zagotavljati njeno trajnostno rabo. Na srečanjih sprejeta priporočila uporabljajo Evropska komisija in druge agencije pri pripravi razpisov raziskav kot eno od meril za opredeljevanje raziskovalnih prioritet.

Glede na rastoče zahteve po rabi vode po vsem svetu, ki že kažejo kritične posledice na naravo, in terjajo znanje za odločitve ter trajnostno naravnane rešitve, so udeleženci srečanja na Brdu pri Kranju razpravljali o dveh vsebinskih področjih:

  • raziskavah, potrebnih za ohranjanje površinske in podzemne biotske raznovrstnosti celinskih voda (razprava je bila osredotočena na stanje in trende biotske raznovrstnosti celinskih voda, vključno z dejavniki, ki povzročajo spremembe in so vzroki ogroženosti, pregledu obstoječega znanja in naboru raziskav, ki so še potrebne, trajnosti in vrednotenju dobrin in podpori, ki jih zagotavlja biotska raznovrstnost celinskih voda);
  • raziskovalnim potrebam za usklajeno izvajanje evropskih direktiv in ekosistemskem pristopu pri ohranjanju vodnih habitatnih tipov (sklop je bil namenjen predvsem opredeljevanju raziskav, potrebnih za izvajanje sprejetih politik in pravnih obveznosti).

Več informacij o srečanju EPBRS lahko najdete na tej spletni strani zunanja povezava

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.01.2008