Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

16.01.2008

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman predstavila program predsedovanja Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru (EESO)

Ministrica Marjeta Cotman je na prvem plenarnem zasedanju EESO v letu 2008 predstavila prioritete slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije na vseh področjih in dejala, »da si bo slovensko predsedstvo prizadevalo, da bi Evropa naredila korak naprej, naš najpomembnejši cilj pa je, da bi se ljudje v Evropski uniji dobro počutili.«

Ministrica Cotmanova je v predstavitvi na zasedanju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora poudarila, »da je precej področij, kjer si bo slovensko predsedstvo prizadevalo, da bi Evropa naredila korak naprej, naš najpomembnejši cilj pa je, da bi se ljudje v Evropski uniji dobro počutili. Prizadevali si bomo za nadaljnji razvoj politik v okviru Evropske unije in uresničevanje glavnih političnih prioritet, ki sta ga začeli že Nemčija in Portugalska.«

Slovenija je poleg skupnega 18-mesečnega programa predsedovanja, ki ga je pripravila skupaj s predhodnima predsedujočima Nemčijo in Portugalsko, pripravila tudi svoj šestmesečni program, ki predstavlja nabor političnih prednostnih nalog in je namenjen predstavitvi le-teh domači in širši evropski javnosti.

Posebej opredeljene prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU so: prihodnost Evrope, lizbonska strategija, energetsko-podnebna vprašanja, Zahodni Balkan in medkulturni dialog.

Slovensko predsedstvo postavlja na prvo mesto med svojimi prednostnimi nalogami prihodnost Evropske unije in njenih državljanov. Uspeh ratifikacije  Lizbonske pogodbe je prva prioriteta slovenskega predsedovanja, saj je ta nujni temelj za soočanje z drugimi izzivi. Nova pogodba je dobra podlaga za soočanje Unije z novimi izzivi, ki so v bistvu izzivi globalizacije. Slovensko predsedstvo pri tem podpira prizadevanja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za približevanje pogodbe državljanom.

Slovenija pa bo z vso pozornostjo obravnavala tudi vprašanja, povezana s prilagajanjem na trgu delovne sile, odzivanjem na demografske spremembe, zagotavljanjem enakih možnosti in preprečevanjem diskriminacije invalidov.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.01.2008