Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

17.01.2008

Uvodni sestanek strokovne skupine Odbora regij za evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje

Foto: Janez Kotar

Pod naslovom Prednosti, slabosti, priložnosti in ovire pri ustanavljanju evropskih skupin za ozemeljsko sodelovanje je danes v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju potekalo ustanovno srečanje strokovne skupine Odbora regij za ESOS. Odbor regij je oblikoval skupino 31 strokovnjakov, predstavnikov različnih regij, ki so se jim pridružili slovenski strokovnjaki in člani slovenske delegacije v Odboru regij ter predstavniki ministrstev in vladnih služb. Na sestanku so poleg podpredsednika Odbora regij Luca Van den Brandeja sodelovali tudi predstavniki strokovnih služb Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Gostitelj srečanja je bil državni sekretar v Službi za lokalno samoupravo in regionalno politiko mag. Marko Starman.

Pobuda Odbora regij za oblikovanje strokovne skupine je naletela na izjemen odziv regij, saj je pripravljenost na sodelovanje izrazilo več kot 160 regij, ki ESOS vidijo kot pomembno in koristno spodbudo za poglobitev ozemeljskega sodelovanja. Z oblikovanjem evropskih skupin za ozemeljsko sodelovanje bodo nastala omrežja, ki bodo povečala prepoznavnost evropskega povezovanja med državljani EU. S tem bomo pomembno prispevali k utrjevanju evropskega pravnega reda.

Strokovna skupina Odbora regij za ESOS deluje kot most med praktiki in ustanovami. Namenjena je spremljanju sprejemanja in izvajanja ukrepov na ravni držav članic, spodbujanju izmenjave izkušenj ob vzpostavljanju evropskih skupin na ozemeljski ravni in izmenjavi najboljših praks na tem področju, pa tudi njegovi prepoznavi kot orodja povezovalnega ozemeljskega razvoja.

Uresničevanja ciljev pri povezovalni politiki, katere cilj je pomagati pri doseganju bolj uravnoteženega razvoja, vzpostavljanju trajnostnih skupnosti v mestnih in podeželskih območjih, in zagotavljanja večje usklajenosti z drugimi področnimi politikami, ki imajo prostorske vplive in katere ključni ukrep je cilj 3, si brez ozemeljskega povezovanja ne moremo predstavljati. Čezmejno, transnacionalno in medregionalno sodelovanje dopolnjuje in dodatno spodbuja gospodarski razvoj in prispeva k trajnostnemu razvoju regij.

Precej počasno uveljavljanje uredbe o evropskih skupinah za ozemeljsko sodelovanje v državah članicah je odprlo več skupnih vprašanj, med drugim možnost za ustanovitev evroregije, usklajevanje lokalnih in čezevropskih mrež, sodelovanje za preseganje bremen zgodovinskega spomina v obmejnem prostoru, pa tudi sodelovanje med mestnimi središči. Ozemeljski vidik povezovanja omogoča državam članicam, regijam in lokalnim skupnostim, da presežejo svoje meje in združijo prizadevanja za povečevanje rasti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Poleg tega pa že uveljavljeni regionalni vidik strukturne politike Evropske unije omogoča primeren okvir za spodbujanje partnerstev na regionalni in lokalni ravni.

Organizacija prvega sestanka strokovne skupine Odbora regij za evropske skupine za ozemeljsko sodelovanje med slovenskim predsedovanjem Svetu EU pomeni priznanje in veliko odgovornost za Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, da bo lahko skupaj z uglednimi predstavniki stroke in evropskih regij začrtala smeri nadaljnje razprave o pomenu in vlogi, ki jo ima ESOS za poglabljanje povezovanja v Evropski uniji.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.01.2008