Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

21.01.2008

Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak v Evropskem parlamentu predstavil slovenske prednostne naloge glede intelektualne lastnine in prava družb

Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak je danes skupaj z ministrom za pravosodje in ministrom za javno upravo v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU na področjih, ki jih pokriva parlamentarni odbor JURI. Vizjak je poudaril tesno povezavo med učinkovitim pravnim okvirom za zaščito pravic intelektualne lastnine in konkurenčnostjo.

»Svet se v celoti zaveda pomembnosti, ki jo boljšemu patentnemu sistemu v Evropi pripisuje tudi Evropski parlament,« je povedal minister Vizjak. Po njegovih besedah je treba okrepiti predvsem prizadevanje za oblikovanje učinkovitega in sodobnega evropskega patentnega pravdnega sistema: »Cilj je soglasje o sistemu, ki upošteva potrebe industrije in lahko pripelje do dogovora tudi o patentih Skupnosti.« Vzpostavitev cenejšega in učinkovitejšega patentnega sodstva zahteva zlasti evropska industrija, saj ji sedanji nacionalni sistem zaradi možnosti večkratnega sojenja o istem patentu v vsaki državi posebej povzroča prevelike stroške.

V svojem govoru je minister opozoril na direktivo o rezervnih delih, o kateri Svetu še ni uspelo doseči soglasja, ker »ni bilo mogoče dobiti zadostne podpore za prvotni predlog Komisije«. Vizjak je povedal, da bo slovensko predsedstvo kmalu sklicalo sestanek pristojne delovne skupine Sveta, da preuči možnost doseči soglasje z Evropskim parlamentom.

Kar zadeva pravo gospodarskih družb, je minister Vizjak opozoril na nujnost poenostavitve obstoječe zakonodaje Skupnosti kot sredstva za zmanjšanje administrativnih ovir podjetjem, zlasti malim in srednje velikim. Poudaril je še, da Slovenija podpira predložitev predloga o novi statusni obliki evropske zasebne družbe na ravni Skupnosti.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.01.2008