Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

21.01.2008

»Boljša zakonodaja« pomembna za doseganje višje stopnje konkurenčnosti EU gospodarstva

Minister za javno upravo dr. Gregor Virant je v današnjem nastopu pred Odborom evropskega parlamenta za pravne zadeve JURI v Bruslju predstavil prednostne naloge predsedujoče na ključnih delovnih področjih v okviru »boljše zakonodaje«. Kot eno izmed glavnih prioritet predsedujoče je izpostavil pripravo boljših predpisov, zmanjšanje administrativnih bremen, merjenje administrativnih stroškov ter oceno učinkov predpisov na državljane in gospodarstvo, z namenom doseganja večje konkurenčnosti EU gospodarstva.

Minister dr. Gregor Virant je v svojem nastopu poudaril, da bo naslednjih šest mesecev za slovensko predsedstvo zelo ugodno obdobje, saj ima možnost resnično pripomoči k agendi za boljšo zakonodajo s tem, da zagotovi, da ima ta občutne ekonomske koristi za podjetja Evropske unije. Na področju odprave administrativnih ovir oziroma zmanjševanju administrativnih stroškov je minister opozoril, da bo v letošnjem letu pomembno zagotoviti, da se bodo aktivnosti na 13 prioritetnih področjih, ki so določena v Akcijskem načrtu Komisije, nadaljevale z namenom doseči cilj 25% do leta 2012. Prav tako bo predsedujoča dala prednost zagotovitvi dogovora glede realizacije drugega paketa (»fast track«) ukrepov za odpravo administrativnih ovir Evropske komisije, kjer bo to mogoče.

Minister dr. Virant je izrazil upanje, da bo predsedujoča na področju poenostavitev obstoječe zakonodaje evropske skupnosti, dosegla znaten napredek s predlogi, ki jih je podedovala, kakor tudi z novimi, ki bodo sprejeti med njenim predsedovanjem. Glede na to, da ima Slovenija veliko izkušenj z izvajanjem projektov na nacionalnem nivoju, dobro prakso lahko učinkovito prenaša na evropski nivo. Zelo pomembna je izvedba hitrih (»fast track«) predlogov za znižanje administrativnih stroškov.

Minister je opozoril tudi na pomembno vlogo podjetij pri oblikovanju predlogov za odpravo administrativnih ovir in poenostavitev zakonodaje. Za uspešno in učinkovito izvajanje projektov, je potrebna tudi dobra komunikacija s predstavniki podjetij. Na tem področju je potrebno še posebej izpostaviti interese malih in srednje velikih podjetij, katerim je potrebno nameniti še več pozornosti. Pri tem je minister Slovenijo izpostavil kot primer, kjer tovrstno sodelovanje uspešno izvaja ter izrazil prepričanje, da bo Evropska komisija dobro izkoristila predloge, ki jih prejema preko svojega spletnega portala za odpravo administrativnih ovir kakor tudi od neodvisne skupine zunanjih strokovnjakov, ki jo vodi Edmund Stoiber. Z namenom zbiranja učinkovitih predlogov za odpravo administrativnih ovir oziroma zmanjšanje stroškov ter poenostavitev zakonodajnega okolja, bo Slovenija v mesecu aprilu, skupaj s Komisijo in evropskim združenjem malih in srednje velikih podjetij »UEAPME«, organizirala posebno  konferenco.

»Ocena učinkov predpisov« bo tretje področje, ki mu bo predsedujoča namenila veliko pozornosti. Pri tem je minister poudaril, da je za izboljšanje kakovosti ocene učinkov predpisov Evropske komisije pomembna tudi razširitev obsega ocene učinkov predpisov na vse pomembne predloge. Dr. Virant je izpostavil tudi učinkovito izvedbo in uporabo prava Skupnosti v državah članicah, ki je po njegovem pomemben del iniciative za boljšo zakonodajo. »Jasnost pravnih obveznosti, na koga vplivajo in kako bo zakonodaja uveljavljena, je pomembno za podjetja. Nejasne pravne obveznosti lahko povečajo stroške, saj bo pristop podjetij k usklajevanju, nenaklonjen tveganju«, je še dejal minister dr. Virant.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.01.2008