Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

21.01.2008

Sporočilo za javnost ob predstavitvi pred Odborom za izobraževanje in kulturo Evropskega parlamenta

Danes je minister za kulturo Republike Slovenije, dr. Vasko Simoniti, Odboru za izobraževanje in kulturo Evropskega parlamenta predstavil programske cilje na področju kulture in avdiovizualnih vsebin med predsedovanjem Slovenije Svetu EU.

Uvodoma je poudaril, da je uspešno uresničevanje ciljev mogoče le ob tesnem sodelovanju predstavnikov civilne družbe in vseh evropskih institucij, med katerimi ima Evropski parlament izjemno pomembno vlogo. Prav zato je Slovenija ob pripravah na predsedovanje posvetila še posebno pozornost stališčem Odbora za izobraževanje in kulturo Evropskega parlamenta.

Minister Simoniti je povedal, da je prednostna naloga slovenskega predsedovanja Svetu EU medkulturni dialog. Predstavil je uvodni dogodek evropskega leta medkulturnega dialoga, ki ga je za raven celotne skupnosti pripravila Slovenija 7. in 8. januarja v Ljubljani in ki se ga je z otvoritvenim nagovorom udeležil tudi predsednik Evropskega parlamenta, dr. Hans-Gert Pöttering. Nekaj besed je namenil še drugim dogodkom, ki jih pripravlja Slovenija med predsedovanjem na temo medkulturnega dialoga: »Medkulturni dialog bo prežemal tudi naše delo na Odboru za kulturo pri Svetu EU. Predsedstvo bo namreč oblikovalo prvi predlog sklepov Sveta, ki naj bi bili sprejeti na majskem zasedanju, o razvijanju medkulturnih sposobnosti državljanov s pomočjo umetniških projektov, spoznavanja naše skupne dediščine, spodbujanja večjezičnosti in odpravljanja ovir za mobilnost umetnikov.«

Spregovoril je tudi o načrtih slovenskega predsedstva v zvezi s pripravo delovnega načrta Sveta za kulturno področje v naslednjih treh letih in izrazil prepričanje, da se bodo države članice posvetile natančni določitvi skupnih prednostnih nalog, ki bodo podlaga za prihodnje delo.

V zvezi z avdiovizualnim področjem je minister izrazil prepričanje, da se bo dobro sodelovanje odbora s Svetom EU pri sprejemanju Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah nadaljevalo tudi pri obravnavi Sporočila o medijski pismenosti in Sporočila o ustvarjalnih vsebinah na spletu, ki ju je pravkar objavila Evropska komisija. Pri tem je opozoril tudi na konferenco, ki jo junija pripravljamo na to temo v Sloveniji.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.01.2008