Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

21.01.2008

Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver v Evropskem parlamentu o prednostnih nalogah slovenskega predsedstva na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa

Minister za šolstvo in šport Milan Zver pred Odborom za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu predstavlja prednostne naloge slovenskega predsedstva na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa

»Če želimo biti družba razvoja in znanja, potrebujemo več znanja, novo znanje in nove načine, kako to znanje uporabiti,« je danes v Bruslju dejal minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver kot predsedujoči Svetu EU članom Odbora za izobraževanje in kulturo v Evropskem parlamentu in tako začel predstavitev prednostnih nalog na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa.

Minister dr. Zver je poudaril, da si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za krepitev prepoznavnosti izobraževanja in usposabljanja v družbi in prenovljeni lizbonski strategiji. »Poudariti nameravamo odgovornost sistemov izobraževanja in usposabljanja za odkrivanje in razvijanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala vseh državljanov, še zlasti tistih generacij, od katerih bosta v prihodnjih desetletjih odvisna uspešnost evropske konkurenčnosti v okviru svetovnega gospodarstva in dobro počutje njenih državljanov,« je še povedal minister dr. Zver. Slovensko predsedstvo bo tako posebno pozornost namenilo spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v okviru posodobitve šol. Tako se bo zavzemalo tudi za razglasitev leta 2009 za evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti. S tem bi namreč prenesli pomembno sporočilo evropskim državljanom, in sicer da je zmožnost, ki jo imata ustvarjalnost in inovativnost, ključnega pomena za uresničevanje lizbonskih ciljev in ohranitev evropskega načina življenja.

V Evropskem parlamentu je minister dr. Zver poudaril tudi pomembnost večjezičnosti in spodbujanje medkulturnega dialoga, saj je ohranjanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti zelo pomembno za vsako državo, za Slovenijo kot eno najmanjših članic Evropske unije pa še posebej.

Minister dr. Zver je tudi dejal, da je »primerna usposobljenost prvi pogoj za uspeh na trgu dela, zato so cilji na področju izobraževanja in usposabljanja tudi pomembni cilji mladinskih politik«. Ključnega pomena je torej usklajevanje različnih politik, zato si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za bolj dejavno mladinsko politiko v lizbonski strategiji.

 Ob koncu je minister dr. Milan Zver predstavil tudi prednostne naloge slovenskega predsedstva v športu, v katerem bo slovensko predsedstvo posebno pozornost namenilo pripravi Deklaraciji o športu in pristnih vrednotah športa in izhodišč za Evropski program za šport.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.01.2008