Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

21.01.2008

Kmetijski ministri sprejeli politični dogovor o navzkrižni skladnosti

Nizozemska ministrica za kmetijstvo, naravo in prehrano Gerda Verburg v pogovoru s predsedujočim Svetu za kmetijstvo in ribištvo, slovenskim ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Iztokom Jarcem (foto: Thierry Monasse / STA )

Kmetijski ministri so na prvem zasedanju Sveta EU pod slovenskim predsedstvom, ki ga je vodil minister Iztok Jarc, dosegli politični dogovor o spremembah navzkrižne skladnosti. »Zelo sem zadovoljen s potekom današnjega zasedanja, saj je bila naša razprava konstruktivna in intenzivna. Na koncu je bil sprejet kompromisni predlog predsedstva in s tem dosežen politični dogovor o spremembah izvajanja navzkrižne skladnosti,« je po zasedanju dejal predsedujoči minister Jarc.

Ob tem je poudaril: »Dosežen politični dogovor je pomemben z vidika uresničevanja ciljev lizbonske strategije, saj lahko dogovorjene spremembe pripomorejo k učinkovitejšemu in bolj poenostavljenemu izvajanju zahtev navzkrižne skladnosti v praksi – tako za kmete kot tudi administracijo.«

»Ko govorimo o navzkrižni skladnosti, se moramo zavedati, da govorimo o eni od najpomembnejših vlog evropskega modela kmetijstva: varovanju okolja, zdravja ljudi, živali in rastlin. To je tisto, kar tudi širša javnost od kmetijstva vse bolj pričakuje. Z današnjim dogovorom omogočamo kmetom, da bodo v praksi lažje izpolnjevali to svojo vlogo.«

Dosežen političen dogovor omogoča začetek izvajanja poenostavitev navzkrižne skladnosti že v tem letu. Obenem pa za nove države članice dopušča možnost uvedbe navzkrižne skladnosti delno v letih 2009 in 2011, za Romunijo in Bolgarijo pa v letih 2012 in 2014.

Ministri prvič razpravljali o pregledu reforme skupne kmetijske politike (SKP)

»Naša razprava je bila intenzivna in konstruktivna. SKP je prišla do točke, ko mora odgovoriti na spremembe na trgu in na pričakovanja širše javnosti ter se jim prilagoditi,« je po zasedanju dejal Jarc in poudaril: »Pregled SKP je odlična priložnost, da jo z odprto in poglobljeno razpravo usmerimo k uspešnejšemu in učinkovitejšemu izvajanju. S tem lahko pripomoremo k večji konkurenčnosti evropskega kmetijstva, obenem pa odgovorimo na pričakovanja širše javnosti glede zagotavljanja javnih dobrin.«

Države članice so pozdravile sporočilo Komisije in so mnenja, da pravilno analizira poglavitna gibanja po izvedenih reformah, ki so bile sprejete v obdobju 2003–2004, in glavne izzive za SKP v naslednjih letih. Mnenje o stopnji ambicioznosti in obsegu prilagoditev, ki so opredeljene v sporočilu, pa je po pričakovanjih različno.

Večina držav članic je poudarila potrebo po konkretnejših predlogih o ukrepih za upravljanje tveganj in vzpostavitev varnostne mreže kot odgovor na morebitne krize na trgih. Nekaj držav je izrazilo tudi željo po korenitejših, hitrejših korakih v smeri liberalizacije.

Svet se tudi strinja, da sporočilo opredeljuje načine ukrepanja, s katerimi bi hkrati bolje uskladili SKP s splošnimi pričakovanji družbe, pri tem pa ohranili evropski model kmetijstva.

Ministri bodo razpravo nadaljevali na februarskem zasedanju Sveta EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.01.2008