Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

21.01.2008

Minister Šturm s poslanci Evropskega parlamenta o programu slovenskega predsedstva

Predsedujoči Svetu za pravosodje in notranje zadeve, dr. Lovro Šturm, je danes Odboru za pravne zadeve Evropskega parlamenta (JURI) v Bruslju predstavil program slovenskega predsedovanja, nato pa odgovarjal na vprašanja poslancev. "Predstavitev prednostnih nalog je za državo Slovenijo, kot prvo izmed članic Evropske unije, ki so se priključile leta 2004, za Vlado Republike Slovenije in tudi zame osebno zgodovinski trenutek," je povedal minister.

Obisk na odboru JURI je pomemben, saj je ta pristojen za pravno varstvo pravic in pristojnosti Evropskega parlamenta, vključno s sodelovanjem v postopkih pred Sodiščem ES in Sodiščem prve stopnje. Pristojen je tudi za akte Skupnosti, ki vplivajo na pravni red držav članic. To so akti civilnega in gospodarskega prava, prava gospodarskih družb, intelektualne lastnine in postopkovnega prava ter v zvezi z okoljsko odgovornostjo in sankcijami proti okoljskemu kriminalu. Danes so razpravljali o odprtih dosjejih, ki se obravnavajo na odboru ali o katerih daje odbor svoje mnenje.

V predstavitvi je minister Šturm med drugim opozoril na pomen hitrega in poceni dostopa do storitev pravosodnih organov. Eden možnih mehanizmov uresničevanja večje pravne varnosti in pravic državljanov je lahko prav uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in njenih storitev. Zato bo predsedstvo podpiralo razvoj storitev, kakršne so enotni evropski portal, medsebojno povezovanje sodnih registrov in dokončna uveljavitev sodobnih tehnologij v pravosodno prakso, na primer uporabe videokonferenčnih sistemov in informatizacije evropskega plačilnega naloga. E-pravosodje bo ena izmed tem tudi na neformalnem srečanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve, ki ga bo slovensko predsedstvo pripravilo na Brdu od 24. do 26. januarja. V začetku junija 2008 pa bo v Portorožu organiziralo konferenco o informacijski tehnologiji »E-pravosodje in e-pravo 2008« s poudarkom na e-pravosodju.

Odbor je pristojen tudi za dajanje mnenja o predlogu uredbe o preživninah. Slovensko predsedstvo si bo pri tem prizadevalo doseči čim večji napredek, saj je treba izboljšati izvršbo preživninskih terjatev v čezmejnih primerih. Po podatkih Evropske komisije je v EU vsako leto kar 170.000 razvez, pri katerih sta zakonca iz različnih držav. To predstavlja 16 % vseh razvez v EU. Z odpravo postopkov za priznavanje in izvajanje preživninskih odločb iz drugih držav članic bo olajšano življenje državljanom, predvsem otrokom, ki morajo zdaj uveljavljati preživninske terjatve enako kakor vsako drugo civilno in gospodarsko terjatev. Minister je izrazil upanje, da se bodo države članice strinjale z odpravo vseh vmesnih ukrepov za izterjavo preživnin za vse upravičence. Tudi to vprašanje bodo ministri že čez nekaj dni obravnavali na neformalnem zasedanju Sveta na Brdu.

Prav tako so v pristojnosti odbora JURI vprašanja okoljskega kriminala – varstvo okolja je ena glavnih skrbi Evropske unije. Glede kršitev določb okoljevarstvenega prava, ki imajo čezmejni vpliv, predsedstvo meni, da se jim je mogoče na ravni Skupnosti najuspešneje postaviti po robu. Različni pristopi posameznih držav članic namreč omogočajo kršiteljem okoljske zakonodaje, da jo zlorabljajo v svojo korist, zato je treba enotno določiti kazniva dejanja, kar bi zagotavljalo enakovrstno kazenskopravno varstvo za celotno območje Skupnosti.

"Rdeča nit naših prednostnih nalog na pravosodnem področju so akti, pri katerih vidimo neposredno korist za državljane Evropske unije, saj menimo, da jim mora EU olajšati življenje. Pri tem se veselimo tudi sodelovanja z odborom JURI, ki ima pomembno vlogo pri oblikovanju stališč Evropskega parlamenta do teh vsebin," je še poudaril minister Šturm.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.01.2008