Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.01.2008

Predsednik ECOFIN dr. Andrej Bajuk poudaril delo za finančno stabilnost in nov triletni cikel strategije za rast in delovna mesta

Slovenski finančni minister Andrej Bajuk na novinarski konferenci po srečanju Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN)

Danes je dr. Andrej Bajuk, minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN), v Bruslju prvič vodil zasedanje tega sveta. Med drugim je predstavil prednostne naloge slovenskega predsedstva in poudaril: »Glavni prednostni nalogi ECOFIN med slovenskim predsedovanjem bosta delo za finančno stabilnost in nov triletni cikel strategije za rast in delovna mesta. Osrednji cilj predsedstva v zvezi s finančno stabilnostjo bo izvajanje sprejetega delovnega programa, njegova pospešitev in razširitev z novimi ukrepi, kjer bi se to izkazalo za potrebno.«

ECOFIN bo na marčevskem zasedanju obravnaval poročilo o stanju na finančnih trgih. Predsedstvo si bo prizadevalo za preglednost stanja v finančnem sektorju, ker je to ključni element ohranitve zaupanja v finančne trge. Posvetilo se bo tudi izboljšanju standardov vrednotenja in upravljanja tveganja ter delu bonitetnih agencij. Prizadevanje za finančno stabilnost bo tudi predmet neformalnega zasedanja ECOFIN aprila letos, na katerem bodo ministri med drugim razpravljali o bodoči vlogi nadzornih organov Lamfalussy in podpisali nov memorandum o sodelovanju v kriznem upravljanju v EU med ministri za finance, nadzorniki in regulatorji, ki naj bi še povečal pripravljenost Unije za odpravo morebitnih čezmejnih kriznih razmer.

Poleg glavnih dveh nalog se je minister posvetil še drugim, ki temeljijo na skupnem programu treh predsedujočih držav.

Ministri so razpravljali o celotnem strateškem paketu v okviru srednjeročnega pregleda strategije za rast in delovna mesta. Pri tem so poudarili, da je bil v preteklem triletnem obdobju dosežen napredek, vendar je zaradi izzivov, s katerimi se srečuje EU, kakršni so staranje prebivalstva, globalizacija in finančno uravnoteženje, potrebna nadaljnja uveljavitev strukturnih reform, ki bodo omogočile krepitev okvira finančne stabilnosti in spopadanje z višjimi cenami surovin.

Strukturne reforme v preteklih letih so dale dobre rezultate, v zadnjih dveh letih je bilo ustvarjenih 6,5 milijona delovnih mest, do leta 2009 pa naj bi jih bilo še pet milijonov.

Predsednik ECOFIN Andrej Bajuk je predstavil tudi dokument o ključnih temah, ki bo prispevek Ecofina k zaključkom spomladanskega zasedanja Evropskega sveta.

Ministri so pozdravili in izrazili podporo začetku veljave SEPA, ki za kreditna plačila začne veljati 28. januarja 2008. Opozorili so na morebitne koristi SEPA, ki naj bi v šestih letih po uveljavitvi po ocenah znašale okrog 120 mrd evrov. Pomemben pa je hiter prehod na tovrstna plačila v vseh državah članicah. Nujno je, da državne ustanove čim prej začnejo uporabljati storitve SEPA in s svojim zgledom spodbudijo k temu še druge udeležence. Poudarili so, da z uveljavitvijo novih plačilnih instrumentov SEPA ne sme priti do poslabšanja pri stroških in ravni storitev glede na obstoječe plačilne instrumente.

Minister Bajuk je kolegoma iz Cipra in Malte čestital ob uspešni in gladki uvedbi evra s 1. januarjem 2008.

Na delovnem kosilu so si ministri izmenjali stališča o trenutnem gospodarskem položaju, predvsem o stanju na finančnih trgih. Minister Bajuk je poudaril: »Srečujemo se s težavnim stanjem na borzah. Skupna ocena o gospodarskem položaju je, da so temelji evropskega gospodarstva trdni. Gospodarske reforme, ki smo jih izvedli v preteklosti, so bistveno izboljšale odpornost evropskega gospodarstva proti šokom, zato moramo te reforme nadaljevati z enako zavzetostjo.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 19.02.2008