Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.01.2008

Ministrica Marjeta Cotman: »Evropa, ki vlaga v ljudi, deluje za prihodnost.«

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman je pred Odborom za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge slovenskega predsedovanja na področju zaposlovanja in socialnih zadev ter v svojem nastopu poudarila, »da lahko le skupaj naredimo korak naprej pri izboljševanju socialne podobe Evropske unije in blaginje vsakega posameznika. Evropa, ki vlaga v ljudi, deluje za prihodnost.«

Ministrica Marjeta Cotman je v predstavitvi pred Odborom za zaposlovanje in socialne zadeve v Evropskem parlamentu poslancem najprej dejala: »Visoko cenim tovrsten dialog in vsako priložnost za izmenjavo mnenj o vprašanjih, ki se nanašajo na prihodnost evropskih državljanov. Vloga Evropskega parlamenta pri oblikovanju politik za prihodnost Evrope je osrednjega pomena, saj le skupaj lahko naredimo korak naprej pri izboljševanju socialne podobe Evropske unije in blaginje vsakega posameznika. Geslo slovenskega predsedstva na področju zaposlovanja in socialnih zadev je 'Evropa, ki vlaga v ljudi, deluje za prihodnost'. Predsedovanje želim končati z boljšo vizijo, kako pomagati milijonom brezposelnih mladih Evropejcev pri vključevanju na trg dela in kako dvigniti ozaveščenost o pomembnosti krepitve solidarnosti med generacijami ter znotraj njih. Želim prispevati k boju proti revščini in socialni izključenosti ter zagotavljanju, da nihče ne bo odrinjen na rob; želim prispevati k izboljšanju možnosti za zaposlovanje in socialno vključevanje invalidov ter k zagotavljanju enakih možnosti za vse.

Evropa potrebuje za taka prizadevanja pravo orodje. Potrebuje preudarne odločitve. Potrebuje visoke delovnopravne standarde, učinkovite sisteme socialne zaščite, ploden socialni dialog in dialog s civilno družbo. Če želimo delovati za prihodnost, moramo vlagati v ljudi, v njihove potenciale ter v sisteme in strukture, po katerih bo ostala Evropa najboljši prostor za življenje in delo.«

Ob upoštevanju teh usmeritev bo slovensko predsedovanje temeljilo na štirih stebrih: lizbonski strategiji, nadaljevanju evropske razprave o demografskih izzivih, boju proti revščini in socialni izključenosti ter zagotavljanju enakih možnosti in preprečevanju diskriminacije invalidov.

Pri prvem, ki se nanaša na trg dela in zaposlovanje, bo osrednja pozornost namenjena lizbonski strategiji. Uspešna in pravočasna priprava naslednjega cikla strategije je ena ključnih nalog. Najpomembnejše odločitve bo sprejel spomladanski Evropski svet. Eden pomembnejših izzivov pa je priprava smernic za zaposlovanje, pri katerih bodo ustrezno upoštevani tudi demografski izzivi in načela prožne varnosti ter okrepljena prepoznavnost socialne razsežnosti.

Predsedstvo bo nadaljevalo razpravo o prožni varnosti ter izvajanju in uveljavljanju skupnih načel na nacionalni ravni, s čimer se bodo ministri za zaposlovanje in socialne zadeve ukvarjali na neformalnem srečanju ob koncu januarja v Sloveniji.

Ministrica Cotmanova je v predstavitvi poudarila, »da želimo prav posebno pozornost nameniti mladim in njihovemu položaju na trgu dela in v družbi. Mladi potrebujejo okolje, v katerem bodo hitro našli pot iz izobraževanja v zaposlitev, okolje, v katerem se lažje odločijo za ustvarjanje družine in ki jim omogoča lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.«

Drugi steber predsedovanja bo namenjen nadaljevanju evropske razprave o demografskih izzivih, še posebej novim razmerjem med generacijami in krepitvi novih oblik solidarnosti med generacijami. Poseben primer tega je zagotavljanje kakovosti in dostopnosti dolgotrajne nege.

Pri tretjem stebru, ki se nanaša na socialne zadeve, bo slovensko predsedstvo pozornost namenjalo boju proti revščini. Revščina otrok in mladih ter socialna izključenost v današnji Evropi nista sprejemljivi. Med prednostnimi nalogami predsedstva bosta zato priprava novega cikla odprte metode koordinacije na področju socialne zaščite in socialnega vključevanja ter nadaljnja krepitev pozitivnih interakcij med lizbonsko agendo in skupnimi socialnimi cilji držav članic. Prav tako si želimo v sodelovanju z Evropskim parlamentom sprejeti sklep o zaznamovanju evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010.

Pri četrtem stebru bo slovensko predsedstvo še naprej krepilo dejavnosti za zagotavljanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije invalidov. Zaradi tega bo posebna pozornost namenjena čimprejšnji ratifikaciji Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in opcijskega protokola.

Predsedstvo si bo po besedah ministrice Cotmanove prizadevalo za čim večji napredek pri sprejemanju zakonodajnih predlogov, kot so predlog direktive o delovnem času in direktive o začasnih delavcih ter direktive o prenosu pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 22.01.2008