Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

22.01.2008

Nov cikel lizbonske strategije: Evropa naustvarjalnejši prostor na svetu

Minister za razvoj dr. Žiga Turk se je danes popoldne v Evropskem parlamentu v Bruslju udeležil javne debate Odbora Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve z nacionalnimi parlamenti na temo lizbonske strategije

Minister za razvoj dr. Žiga Turk se je danes popoldne v Evropskem parlamentu v Bruslju udeležil javne debate Odbora Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve z nacionalnimi parlamenti na temo lizbonske strategije z naslovom »The Broad Economic Policy Guidelines: revison of the cycle: What challenges European and national economic policy«. Dogodek je nadaljevanje dosedanjega uspešnega sodelovanja obeh strani, ki poteka že od leta 2005.

Predsednica Odbora Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve Pervenche Berès je povabila dr. Turka kot ministra za razvoj in nacionalnega koordinatorja za izvajanje lizbonske strategije, da se udeleži javne debate z nacionalnimi parlamenti na temo širokih smernic ekonomskih politik, ki so sestavni del povezanih smernic za rast in delovna mesta. Povabljeni so bili tudi predstavniki nacionalnih parlamentov vseh 27 držav članic Evropske unije. Poleg njih sta s svojima prispevkoma sodelovala Joaquín Almunia, komisar za ekonomske in monetarne zadeve, in Tommaso Padoa - Schioppa, italijanski minister za ekonomske zadeve idr.

Minister Turk je sodeloval s svojim prispevkom v prvem delu javne debate na temo novih izzivov, s katerimi se srečuje Evropa in njen prihodnji razvoj, v povezavi z lizbonsko strategijo. Poudarek je namreč na učinkovitem uresničevanju ciljev te strategije, predvsem na iskanju objektivnih ciljev za izboljšanje evropske konkurenčnosti v vseh sektorjih.

Lizbonska strategija kot ključni evropski projekt vključuje ukrepe držav članic, da bi bila gospodarska rast posameznih držav in Evrope kot celote hitrejša in bolj uravnotežena. Med slovenskim predsedovanjem v letu 2008 se bo končal prvi triletni cikel te strategije. Posodobljeni paket dokumentov se mora predvsem odzvati na ključne izzive Evropske unije.

Minister Turk je opozoril, da se je treba v novem ciklu 2008-2011 osredotočiti na izvajanje reform in dosego ciljev, saj lizbonska strategija deluje dobro ter daje dobre rezultate pri rasti in zaposlovanju v Evropi. Predstavil je prednostne naloge nove lizbonske strategije, s poudarkom na ustvarjalnosti kot horizontalni temi štirih njenih poglavitnih nalog. Dodal pa je, da je spodbujanje raziskav, znanja in inovacij ključno za spodbujanje rasti, konkurenčnosti in ustvarjanja delovnih mest, posebno pa je pomembno prizadevanje za inovativno Evropo. Poleg tega se je treba zavzemati za uveljavitev znanja kot 5. svoboščine in tako omogočiti prost pretok in prost dostop do znanja vsem državljanom Evropske unije. Vpeljevanje varne prožnosti na trg dela in povečevanje vlaganja v človeške vire sta prav tako pomembna cilja politik Evropske unije.

»Slovenija se bo med predsedovanjem prizadevala za pravočasno sprejetje prenovljenega paketa dokumentov, pripravo pomembnih sklepov na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta in nemoteni začetek novega lizbonskega cikla. Lizbonska strategija za obdobje 2008–2011 mora biti predvsem strategija, s katero se Evropa ne le odziva, temveč tudi kroji trende globalizacije, s katero ustvarja ideje, vrednote in mnenja, predvsem pa mora biti to strategija, s katero bo Evropa postala najustvarjalnejši prostor na svetu,« je zaključil minister Turk.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.01.2008