Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

23.01.2008

Nadzor finančnih storitev v EU in upravljanje kriz na finančnih trgih je jasna prednostna naloga slovenskega predsedovanja

Danes se je dr. Andrej Bajuk, minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN), v Bruslju udeležil razprave z nacionalnimi parlamenti o nadzoru nad finančnimi storitvami v EU in upravljanjem kriz na finančnih trgih, ki jo je organiziral Odbor Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve (ECON). Minister Bajuk je v svojem govoru med drugim poudaril: »Osrednji namen dela predsedstva glede vprašanj finančne stabilnosti je izvajanje sprejetega programa dela, njegova pospešitev in razširitev z novimi ukrepi, kjer bi se to izkazalo za potrebno.«

Razpravo je vodila predsedujoča ECON Pervenche Berès, govornika pa sta bila poleg ministra za finance dr. Andreja Bajuka tudi predsednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet in baron Alexandre Lamfalussy.

Minister Bajuk je poudaril, da slovensko predsedstvo namenja vprašanjem finančne trdnosti osrednjo pozornost in je v ta namen programu dela ECOFIN dodalo posebno prilogo. ECOFIN se bo osredotočil na naslednje tri sklope vprašanj: odziv na zdajšnji položaj na finančnih trgih, nadaljnje dejavnosti v zvezi s spremembami Lamfalussyjevega postopka, ki bodo v glavnem usmerjene v zagotavljanje nadzora in krepitev dogovorov EU o upravljanju finančnih kriz.

Evropski svet bo na spomladanskem srečanju, marca letos, na podlagi prispevka Ecofina pregledal razvoj dogodkov in stanje na finančnih trgih. Celoten dosje o finančni stabilnosti pa bo osrednja tema neformalnega zasedanja Ecofina aprila v Sloveniji, na katerem bodo finančni ministri obravnavali nadaljnje korake pri razvoju sistema finančne stabilnosti v skladu z načrtom dejavnosti, ki je bil sprejet jeseni 2007. Del tega je tudi podpis memoranduma o sodelovanju med ministrstvi za finance, nadzorniki in regulatorji v zvezi z upravljanjem kriz. Stališče ministra Bajuka je, da naj praktične smernice za krizno upravljanje izražajo skupen dogovor o ukrepih in postopkih, potrebnih za odpravo čezmejnih kriznih razmer. Za najboljši okvir EU so potrebna splošna načela o delitvi bremen, izvedbene smernice in mehanizmi sodelovanja. Postopek naj okrepi pripravljenost na krizo v normalnih in v kriznih razmerah. Ureditev čezmejnih vprašanj je pomembna, saj se je delež sredstev bank v drugih državah članicah EU, zunaj matične države, z 11 % pred desetimi leti povečal na 24 % v letu 2006.

O zdajšnjih razmerah na finančnih trgih, ki po mnenju ministra za finance niso zadovoljive, pa je povedal: »Realno gospodarstvo v EU ostaja na trdnih temeljih. Nedavni pretres na finančnih trgih je bil tudi preizkus učinkovitosti sedanje institucionalne organiziranosti finančnega nadzora v EU, ker je nastal na organiziranih trgih, tako pa je poudaril pomen preudarnega in učinkovitega kriznega upravljanja, preglednost trgov in potrebo po povečanem sodelovanju na vseh ravneh nadzora po posameznih področjih.«

Na koncu je minister Bajuk opozoril na velik pomen obveščanja in sporazumevanja z javnostjo, saj so finančni trgi zelo občutljivi. Ta vidik bo zato med prednostnimi zadevami na dnevnem redu slovenskega predsedovanja.

Minister je končal govor z besedami: »Dovolite mi, da zaključim z našim geslom med slovenskih predsedovanjem – Si.energija za Evropo – skupaj nam bo uspelo napredovati in doseči cilj.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 19.02.2008