Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

23.01.2008

Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak v Evropskem parlamentu predstavil slovenske prednostne naloge v zunanji trgovinski politiki

Minister za gospodarstvo Andrej Vizjak je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU v zunanji trgovinski politiki. Pri tem je kot glavno nalogo posebej omenil uspešno dokončanje pogajanj v WTO o razvojnem programu iz Dohe v letu 2008.

»Slovenija prevzema predsedovanje Svetu EU v času, ko so pogajanja o razvojnem programu iz Dohe na prelomni točki,« je povedal minister Vizjak v svojem govoru pred člani parlamenta. »Verjamemo, da obstaja vsaj minimalna možnost za dogovor o vsebini pogajanj še pred velikonočnimi prazniki in storili bomo vse, kar je v naši moči, da dosežemo ta cilj.« Minister Vizjak je še povedal, da bo Evropska unija dejavno podpirala cilj, ki si ga je zadala glede obširnega, uravnoteženega in velikopoteznega sporazuma. Ta mora namreč odgovoriti na potrebe in zaskrbljenost držav v razvoju, še posebej manj razvitih držav.

Pogajanja o razvojnem programu iz Dohe dopolnjujejo dvostranski sporazumi o prosti trgovini in pogajanja s tretjimi državami, »ki jih vidimo kot nove priložnosti za večjo konkurenčnost EU v svetovnem gospodarstvu,« je povedal minister Vizjak.

 Minister Vizjak je posebej omenil nova pogajanja, ki so se začela sredi lanskega leta in se nanašajo na Korejo, Indijo, ASEAN, Andsko skupnost in Srednjo Ameriko, pa tudi druga pogajanja s Svetom za sodelovanje v Zalivu, Euromedom, Mercosurjem in Zahodnim Balkanom.

Minister je izrazil zadovoljstvo zaradi uspešnega dokončanja pogajanj z Ukrajino glede pristopa k WTO in spregovoril o še odprtem pogajanju z Rusijo.

Vizjak je omenil še strategijo dostopa na trge kot eno glavnih sestavin programa za Evropo, pri čemer je poudaril, da bo »predsedstvo dejavno sodelovalo pri uveljavljanju dejavnosti v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, državami članicami in gospodarstvom ter spodbujalo predvsem mala in srednja podjetja ter države članice k dejavnemu sodelovanju v partnerstvu«.

V trgovini in razvoju so po besedah ministra za gospodarstvo med glavnimi nalogami tudi gospodarski partnerski sporazumi, pri katerih si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za nadaljnja pogajanja za sklenitev regionalnih celovitih in razvojno naravnanih evropskopartnerskih sporazumov z vsemi šestimi regijami na vseh področjih. Poleg tega si bo Slovenija prizadevala za čimprejšnje sprejetje uredbe o splošnem sistemu preferencialov za obdobje 2009–2011.

Minister je spregovoril tudi o dvostranskih odnosih med EU in ZDA ter Kitajsko in drugih  aktualnih temah trgovinske politike.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.01.2008