Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

23.01.2008

Izjava za javnost ob predstavitvi prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki jo je imel minister Janez Podobnik pred Odborom Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter Začasnim odborom za podnebne spremembe

Slovenski minister za okolje in prostor Janez Podobnik med predstavitvijo pred pristojnim odborom v Evropskem parlamentu

Minister Podobnik je odboroma predstavil najpomembnejše cilje in naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju varstva okolja. V skladu s programom zaporednega predsedovanja, usklajenim z Nemčijo in Portugalsko, bo slovensko predsedstvo Sveta EU namenilo največ pozornosti biotski raznovrstnosti in podnebnim spremembam. Najpomembnejši mednarodni dogodek v prvi polovici leta 2008 bo zasedanje konference pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti in pogodbenic Kartagenskega protokola o biološki varnosti maja 2008 v Bonnu. Evropska unija si je zadala nalogo, da bo do leta 2010 ustavila zmanjševanje biotske raznovrstnosti. Konferenca v Bonnu bo priložnost za pregled uspešnosti dosedanjega dela, dogovor o nadaljevanju procesa in o tem, kako tudi na globalni ravni do leta 2010 čim bolj zmanjšati upadanje biotske raznovrstnosti.

Pri prizadevanjih za varstvo okolja na evropski in mednarodni ravni se ni mogoče izogniti problematiki podnebnih sprememb, čeprav gre pri njih za mnogo širši in ne le okoljski problem. Minister Podobnik je člane obeh odborov Evropskega parlamenta opozoril na pomembnost dosežkov podnebne konference decembra 2007 na Baliju, ki je v boju proti podnebnim spremembam povezala mnogo širši krog držav kot do zdaj. Če naj bi po letu 2012 začel v svetu veljati nov, velikopoteznejši program dejavnosti proti podnebnim spremembam, moramo dogovor o njem doseči že v naslednjem letu.

V nadaljevanju je minister Podobnik na kratko predstavil še druge vsebine, s katerimi se bo ukvarjalo slovensko predsedstvo. V pripravi so pravni dokumenti, ki bodo nadgradili obstoječe evropske predpise o ravnanju z odpadki, kakovosti voda in goriv. Pri tem je poudaril: »Prepričan sem, da bomo s tesnim sodelovanjem in skupnimi prizadevanji dosegli dobre rezultate.«

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 23.01.2008