Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

23.01.2008

Minister Žerjav na Odboru Evropskega parlamenta za promet in turizem o prednostnih nalogah slovenskega predsedstva Svetu EU

Radovan Žerjav

Slovensko predsedstvo Sveta EU bo na področju prometa ob prizadevanjih za obnovljeno lizbonsko strategijo za rast in delovna mesta ter prizadevanjih za napredek pri programu Galileo namenilo posebno pozornost tudi izboljšanju prometne varnosti, železniškemu prometu in podelitvi mandata Evropski komisiji za začetek pogajanj o prometnem sporazumu z državami Zahodnega Balkana.

To je danes v svojem govoru, v katerem je članom Odbora Evropskega parlamenta za promet in turizem (TRAN) predstavil prednostne naloge na področju prometa, zatrdil minister za promet in predsedujoči Svetu EU za področje prometa mag. Radovan Žerjav. »Še posebej pri srcu pa nam je nadaljnji napredek pri projektu Galileo, pri katerem si želimo nadaljevati uspešno delo, ki sta ga začeli nemško in portugalsko predsedstvo,« je poudaril v uvodnem delu svoje predstavitve.

Posebno pozornost je minister Žerjav namenil odnosom Evropske unije z državami Zahodnega Balkana. Dejal je: »Prepričani smo, da je prihodnost Balkana v Evropski uniji. Ključnega pomena v regiji je stabilnost in Evropska unija mora pokazati tem državam, da lahko dosežejo evropsko perspektivo. Zato menimo, da bi bilo treba spodbujati in močno podpreti vse pobude, da bi se te države čim prej vključile v EU.«

Pri prometni varnosti kot eni od prednostnih nalog slovenskega predsedovanja bo slovensko predsedstvo na področju kopenskega prometa nadaljevalo delo pri predlogu direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture, na novo pa bomo začeli obravnavo predloga direktive o čezmejnem izvajanju nadzora in sankcij. Minister Radovan Žerjav je namreč prepričan, da bi oba predloga lahko bistveno pripomogla k izboljšanju varnosti v cestnem prometu in uresničitvi skupnega cilja, to je bistveno zmanjšati število smrtnih nesreč na cestah Skupnosti. 

Svojo predstavitev je nadaljeval z dejavnostmi na železniškem področju. Pri tem je povedal, da si bo slovensko predsedstvo prizadevalo evropske železnice revitalizirati in odpraviti ovire za prost pretok železniških vozil Skupnosti. Slovenija bo nadaljevala usklajevanje dveh dokaj tehničnih zadev, in sicer spremembe direktive o varnosti na železnicah in spremembe uredbe o ustanovitvi Evropske železniške agencije.

Slovensko predsedstvo bo skladno s sklepi Evropskega sveta iz decembra 2007 nadaljevalo delo pri skupni pomorski politiki v Evropski uniji. »Pri izdelavi integriranih nacionalnih pomorskih politik se bomo osredotočili na izmenjavo dobrih praks,« je še povedal minister Žerjav.

Na področju letalskega prometa so cilji, ki si jih bo med predsedovanjem Svetu EU prizadevala doseči Slovenija, nadaljnja sprostitev notranjega letalskega trga, boljša preglednost, poenostavitev zakonodaje in postopkov, tehnološke inovacije, varnost in učinkovitost letališč ter predvsem poenostavitev in konkurenčnost računalniških sistemov rezervacij. Minister Žerjav je poudaril tudi pomen zunanjih odnosov na področju letalskega prometa in povedal, da si bo slovensko predsedstvo glede na zadnje uspehe še naprej prizadevalo za krepitev sodelovanja s tretjimi državami. Posebej je omenil tudi začetek druge faze pogajanj med Evropsko unijo in ZDA, ki se bo začela prav v Sloveniji.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 24.01.2008