Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

23.01.2008

Izjava predsedstva ob predstavitvi svežnja o podnebju in energiji

Slovensko predsedstvo Evropskega sveta pozdravlja današnjo predstavitev svežnja za podnebje in energijo Evropske komisije. Sveženj zakonodaje z naslovom 20 20 do 2020, Priložnost Evrope za podnebne spremembe, smo željno pričakovali. Njegov namen je uresničiti politično zavezo Evropske unije, s katero so se voditelji EU marca 2007 obvezali, da bo Evropa postala gospodarstvo z nizko emisijo ogljikovega dioksida in visokim energetskim izkoristkom.

Z zavezo Evropskega sveta s pomladi 2007 je ta sveženj postal ena od prednostnih nalog EU. Slovensko predsedstvo ga bo skrbno proučilo in nemudoma odprlo razpravo o njem na vseh ravneh, zato da pripravi okvir za nadaljnje delo in kar se da hitro pride do prvih konkretnih rezultatov te razprave.

Računamo na konstruktivnost in podporo držav članic in Evropskega parlamenta, tako da bi sveženj sprejeli najpozneje spomladi leta 2009.

Po drugi strani pa je predsedstvo prepričano, da morajo biti pričakovanja o prizadevanju določenih držav članic in določenih področij gospodarstva uravnotežena in sorazmerna ter v skladu z lastnim stanjem. Vodilno načelo mora biti poštenost in solidarnost.

Marca 2007 se je EU zavezala zmanjšati emisije toplogrednih plinov za najmanj 20 % in do leta 2020 povečati delež obnovljivih virov energije v energetski porabi na 20 %. Tako je Evropa stopila na čelo globalnega boja zoper podnebne spremembe. To je bilo potrjeno tudi na Konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah na Baliju decembra 2007.

Da bi EU lahko nadaljevala svojo vodilno vlogo pri obravnavi podnebnih sprememb in sprejela izziv glede varne, trajnostne in konkurenčne energije, moramo sprejeti odločitve o ključnih elementih tega svežnja. To bo jasno sporočilo industriji, raziskovalcem in potrošnikom, kako nameravamo uresničiti naše zahtevne cilje, da spremenimo Evropo v gospodarski prostor z nizko stopnjo emisij ogljikovega dioksida in visokim izkoristkom energije. To bo ustvarilo uravnoteženo in predvidljivo okolje za vlagatelje in raziskovalce na energetskem in okoljskem področju.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.01.2008