Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

24.01.2008

Minister za gospodarstvo mag. Andrej Vizjak v Evropskem parlamentu predstavil slovenske prednostne naloge v energetiki, pri telekomunikacijah in v industrijski politiki

Andrej Vizjak

»Odbor za industrijo, raziskave in energetiko ter Svet EU sta do zdaj na teh področjih odlično sodelovala,« je povedal minister za gospodarstvo Andrej Vizjak na začetku svojega govora v Evropskem parlamentu v Bruslju. Predstavil je prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU na ustreznih področjih, ki jih obravnavata Svet za konkurenčnost in Svet za promet, telekomunikacije in energijo.

Minister Vizjak je posebej omenil energetiko kot področje, ki bo ostalo »svetovna prednostna naloga še vrsto let«.

Povedal je, da želi Slovenija med svojim predsedovanjem nadaljevati in spodbuditi delo, povezano s trajnostjo, konkurenčnostjo in zanesljivostjo oskrbe. »Zato se bomo posvetili notranjemu trgu s plinom in električno energijo, obnovljivim virom energije, energetskim tehnologijam in zunanji energetski politiki.«

Minister je poudaril nekatere občutljive točke, ki bodo v naslednjih mesecih gotovo zahtevale poglobljeno razpravo v Svetu in z Evropskim parlamentom. Pri tem je omenil učinkovito ločevanje dejavnosti in povedal, da je treba najti rešitev, ki bo sprejemljiva za vse strani, tudi v obliki tretje dodatne možnosti.

»Slovensko predsedstvo bo poskrbelo za sprejetje ministrskih sklepov o strateškem energetskem tehnološkem načrtu 28. februarja ter sprejetje načrta na Evropskem svetu 13. in 14. marca,« je še poudaril minister za gospodarstvo.

Minister Vizjak je spregovoril o treh zakonodajnih predlogih Komisije glede sedanjih predpisov o elektronskih komunikacijah. Povedal je, da je prenova upravljanja spektra, obravnavana v direktivi o boljši ureditvi, pomembna naloga za Evropski parlament in Svet. »Predsedstvo se bo poleg tega osredotočilo tudi na vprašanje spektra, ki se sprošča z digitalnim prehodom, upoštevaje sporočilo Komisije o izkoriščanju ugodnosti digitalnih dividend. Cilj predsedstva je sprejetje sklepov v juniju.«

Minister je spregovoril tudi o organu za trg elektronskih komunikacij ter o odločbi o mobilnih satelitskih sistemih.

Pri konkurenčnosti je po besedah ministra Vizjaka prednosten uspešen zagon novega lizbonskega cikla. Prvo zasedanje Sveta za konkurenčnost naj bi bilo namenjeno prav tej temi. Minister Vizjak je omenil politiko malih in srednjih podjetij ter povedal, da se želi slovensko predsedstvo osredotočiti na njihovo rast.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.01.2008