Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

24.01.2008

Evropski poslanci pokazali zanimanje za vizijo predsedstva o prihodnosti evropskega raziskovalnega prostora

Ministrica Mojca Kucler Dolinar pred Odborom za kulturo in izobraževanje v Evropskem parlamentu predstavlja prednostne naloge slovenskega predsedstva

Ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Mojca Kucler Dolinar je danes v Bruslju nastopila pred Odborom Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE). Poslancem je predstavila prednostne naloge slovenskega predsedstva na področju znanosti, tehnologije in informacijske družbe, nato pa je odgovarjala na njihova številna vprašanja.

»Evropa stopa v obdobje novih možnosti, ki jih mora učinkovito uporabiti za doseganje občutnega in trajnega napredka na strateških področjih, kot so izboljšanje raziskovalne infrastrukture, ustanovitev Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter skupne tehnološke pobude,« je med drugim poudarila sopredsednica Sveta EU za konkurenčnost.

Na področju znanosti in tehnologije si bo slovensko predsedstvo prizadevalo dokončati postopek sprejemanja pri pobudah EUROSTARS (pobuda za spodbujanje in zagotavljanje financiranja za tržno naravnane industrijske raziskave in razvoj s posebnim poudarkom na raziskovalno-razvojnih malih in srednjih podjetjih) in AAL (Ambient Assisted Living – izboljšanje kakovosti življenja starejših). Predsedstvo bo nadaljevalo obravnavo pobude za ustanovitev skupnega podjetja za gorivne celice in vodik ter dejavnosti, povezane z ustanovitvijo Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) ter vzpostavitvijo njegovega upravnega odbora. Prednostna naloga je tudi krepitev evropskega raziskovalnega prostora (ERA), med drugim učinkovitejše vključevanje držav Zahodnega Balkana in krepitev vloge žensk v znanosti.

Na področju informacijske družbe bodo prizadevanja predsedstva usmerjena v potrditev strateškega okvira i2010, ki je ena ključnih sestavin prenovljenega lizbonskega partnerstva za rast in zaposlovanje. Cilj je tudi zagotoviti učinkovitejše izvajanje pobude i2010 ter si prizadevati za njeno hitrejšo in učinkovitejšo uresničitev. Za zagotovitev varnih informacij in omrežij bo predsedstvo veliko pozornost namenilo iskanju primernega zakonodajnega okvira za nadaljevanje dejavnosti, ki jih izvaja Evropska agencija za varnost omrežij in informacij. Prizadevali si bomo poiskati primerne rešitve za pravočasno sprejetje pravne podlage za nemoteno nadaljevanje izvajanja skupnostnega programa Varni internet.

Na povabilo poslanca Evropskega parlamenta dr. Paula Rübiga iz Avstrije je ministrica Mojca Kucler Dolinar v odboru v nadaljevanju še podrobneje predstavila pobudo EUROSTARS. Pobuda, ki je nastala v okviru Eurekine mreže, bo razvojno-raziskovalno usmerjenim malim in srednjim podjetjem omogočila boljši dostop do nacionalnega financiranja za njihove mednarodne projekte. To je največja pobuda po 169. členu Pogodbe o Evropski skupnosti, vredna 400 milijonov evrov, ki bo najverjetneje sprejeta med slovenskim predsedovanjem. O njej sta govorila še evropski komisar za raziskave dr. Janez Potočnik in vodja Sekretariata Eureke Luuk Borg.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 18.02.2008