Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

24.01.2008

Minister dr. Rupel na Stalnem svetu OVSE predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU

Predsedujoči Svetu EU za splošne zadeve in zunanje odnose, slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel, je danes na Dunaju na zasedanju Stalnega sveta OVSE predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in ob tem posebej poudaril vlogo OVSE kot dragocene partnerice EU, saj »obe organizaciji družijo mnogi skupni cilji«.

Minister dr. Rupel je uvodoma dejal, da sta EU in OVSE sicer dve ločeni organizaciji, ki pa sta »nedvomno enotni, ko gre za skupne vrednote, cilje in odgovornosti«. »OVSE je bil vedno forum, na katerem so države premagovale svoje razlike na podlagi dialoga, skupnih vrednot in izredno razvitega čuta skupne odgovornosti,« je poudaril minister dr. Rupel.

»Smo v pomembnem trenutku zgodovine EU,« je nadaljeval minister dr. Rupel, »ponosni smo, da predsedujemo EU kot prva nova država članica.« Slovenija se bo med predsedovanjem ukvarjala s petimi prednostnimi področji, in sicer prihodnostjo Unije in pravočasno izvedbo reformne pogodbe, uspešnim začetkom novega cikla lizbonske strategije, vprašanji podnebja in energije, krepitvijo evropske prihodnosti Zahodnega Balkana ter dialogom med kulturami, verami in tradicijami v povezavi z evropskim letom medkulturnega dialoga.

Glede Lizbonske pogodbe je po mnenju ministra dr. Rupla glavna naloga Slovenije spodbujati njen uspešni ratifikacijski proces. »Slovenija želi biti za zgled, zato jo nameravamo ratificirati čim prej.« Poleg tega si bo slovensko predsedstvo prizadevalo tudi za uspešno izvajanje lizbonske strategije, da »Evropa postane najbolj konkurenčno in dinamično na znanju temelječe gospodarstvo na svetu«.

V nagovoru je minister dr. Rupel poudaril tudi stabilnost jugovzhodne Evrope, ki je »ključnega pomena za varnost in blaginjo celotne Evropske unije«. Glede na to želi predsedstvo okrepiti evropsko prihodnost držav Zahodnega Balkana. Slovenija bo skušala še bolj uveljaviti solunski program iz leta 2003, pa tudi krepiti regionalno sodelovanje na več področjih. »Širitev in evropska sosedska politika sta na vrhu našega programa,« je zatrdil minister dr. Rupel. V povezavi s tem se je dotaknil tudi vprašanja Kosova. Dejal je, da »EU v celoti podpira dejavnosti OVSE na Kosovu« in da je »nadaljnja navzočnost OVSE na ključnih področjih spremljanja stanja človekovih pravic, graditve institucij in zmogljivosti ter vladavine prava enako pomembna kakor kadar koli«. Ob tem je minister dr. Rupel še dejal, da je »EU zato trdno prepričana, da mora misija OVSE na Kosovu še naprej opravljati svoje pomembno delo«.

Kot eno od pomembnih nalog je minister dr. Rupel poudaril tudi medkulturni dialog, saj je ta temelj sobivanja evropskih državljanov. Predsedstvo dialog razume kot »podlago za dolgoročne dejavnosti EU in ne kot enkraten dogodek«.

Na koncu je minister dr. Rupel še izrazil podporo dejavnostim OVSE, povezanim z EU, in dodal, da si bo slovensko predsedstvo prizadevalo za izboljšanje in poglobitev sodelovanja med EU in OVSE pri reševanju različnih vprašanj.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 25.01.2008