Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.01.2008

Notranji ministri EU o azilu in prihodnji evropski politiki na področju notranjih zadev

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, je danes na Brdu pri Kranju vodil prvo neformalno ministrsko zasedanje med slovenskim predsedovanjem. Notranji ministri EU so na dopoldanskem zasedanju prvič v tej sestavi obravnavali vmesno poročilo Visoke posvetovalne skupine o prihodnosti evropske politike na področju notranjih zadev po letu 2010 (skupina Future). Drugi del dopoldanskega zasedanja pa so namenili praktičnemu sodelovanju na azilnem področju.

Minister Mate je dejal: »Danes smo najprej obravnavali možne smeri oblikovanja politike na področju varnostnih vprašanj, ki so pomembna za prihodnost vseh državljanov EU. Imeli smo zelo zanimivo in plodno razpravo z veliko dobrimi idejami, ki bodo pomagale pri uspešni pripravi osnutka prihodnjega programa na področjih izmenjave podatkov, migracij, vizumske politike in upravljanja mej ter zunanjih odnosov pri obravnavi varnostnih vprašanj.«

Na dosedanjih štirih srečanjih skupine so ministri zdajšnje in prihodnje predsedujoče trojke ter podpredsednik Evropske komisije Franco Frattini razpravljali o različnih vidikih in prihodnosti politike po izteku Haaškega programa. Današnja razprava je bila namenjena izmenjavi stališč, kako in s kakšnimi sistemi v prihodnosti razviti učinkovito izmenjavo informacij v sodelovanju med organi pregona in policijami na nacionalni in evropski ravni ter s tretjimi državami. Ministri so se strinjali, da so migracije izziv za EU in da je integrirano upravljanje meja z enotno vizumsko politiko pravilen pristop. Pomembno vlogo pri tem pa ima tudi vzpostavljanje večje varnosti v tretjih državah.

Minister Mate je poudaril, da gre: »… za odgovorno razpravo, saj se z njo oblikujejo predlogi strateških ukrepov v prostoru svobode, varnosti in pravice, s katerimi se bodo ukvarjale prihodnje predsedujoče države in Evropska komisija. Skupina Future se bo med slovenskim predsedovanjem sestala še dvakrat in obravnavala upravljanje meja, policijsko sodelovanje in področje azila.« Povzetki današnje razprave bodo obravnavani na naslednjem sestanku predstavnikov njene podporne skupine (Sherpa), končno poročilo pa bo predstavljeno na neformalnem Svetu pod francoskim predsedstvom julija letos.

V nadaljevanju je bila razprava namenjena izmenjavi mnenj o tem, kakšno naj bi bilo sodelovanje na področju azila med državami članicami v prihodnje. »Ministri so se strinjali, da je praktično sodelovanje temelj za harmonizacijo nacionalnih sistemov in bo poleg nove zakonodaje pripomoglo k vzpostavitvi Skupnega evropskega azilnega sistema. Poenotena evropska azilna politika bi omogočila zvišanje pravne varnosti za državljane tretjih držav, ki se v Evropo zatekajo po zaščito, in po drugi strani preprečevala t. i. asylum shopping ter zmanjševala nezakonito priseljevanje v Evropsko unijo,« je dejal minister Mate.

»Podporo za nadaljnje dejavnosti za vzpostavitev je dobil tudi Evropski podporni urad«. Tak urad bi lahko zagotovil učinkovito praktično sodelovanje na področju azila. Naloge, odgovornosti ter organizacijsko in finančno strukturo urada pa bo treba v prihodnje še natančneje opredeliti.

Ministri so podprli tudi izmenjavo informacij o izvornih državah. V ta namen je Evropska komisija predlagala vzpostavitev t. i. Skupnega portala za izmenjavo informacij o državah izvora. 

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.02.2008