Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.01.2008

Notranji ministri EU o schengenskem informacijskem sistemu druge generacije in uporabi evidence potnikov zaradi kazenskega pregona

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister, je danes na Brdu pri Kranju vodil prvo neformalno ministrsko zasedanje med slovenskim predsedovanjem. Notranji ministri EU so na dopoldanskem zasedanju prvič v tej sestavi obravnavali vmesno poročilo Visoke posvetovalne skupine o prihodnosti evropske politike na področju notranjih zadev po letu 2010 (skupina Future). Drugi del dopoldanskega zasedanja pa so namenili praktičnemu sodelovanju na azilnem področju.

Minister Mate je povedal: »Imeli smo odkrito razpravo o sedanjem razvoju druge generacije schengenskega informacijskega sistema. Po enem letu trdega dela na uspešnem projektu SISone4all, za kar se iskreno zahvaljujem portugalskemu predsedstvu, je treba pripraviti nadaljnje ukrepe v projektu SIS II, ki ostaja prednostna naloga EU.«

Razvoj sistema poteka skladno s časovnico, vendar bo treba deloma spremeniti plan prehoda s SISone4all na SIS II, ker je lani prišlo do širitve števila držav, ki se bodo priključile na nov informacijski sistem. Zaradi tega obstaja določeno tveganje za nestabilnost sistema, zato, kot pravi minister Mate, »… smo se z ministri odločili, da ne bomo tvegali, saj sta stabilnost sistema in varnost njegovih podatkov pomembnejši od hitrosti. Komisija bo zato razvila dodatne varovalke, potrebno bo še dodatno testiranje in nov urnik priprav na SIS II, ki ga bomo potrdili konec februarja na našem formalnem zasedanju. Vsekakor pa smo se strinjali, da mora biti SIS II operativen najkasneje septembra 2009.«

Minister Mate je v zvezi z nadaljnjimi dejavnostmi predlagal, da se je treba opreti na izkušnje dela pri projektu SISone4all, pri katerem so bili ministri osebno angažirani, da bodo vsi roki izpolnjeni. Zato je predlagal ustanovitev neformalne skupine ministrov "Prijatelji SIS II", ki so se zavezali, da bodo prisotni pri prvih testiranjih sistema in tako odpirali pot še ostalim državam članicam. »Vesel sem, da je bil moj predlog sprejet in v skupini, ki ji bom predsedoval, so notranji ministri iz Nemčije, Portugalske, Francije, Češke, Švedske, Nizozemske, Italije in Avstrije. Vsak od ministrov bo imenoval svojega predstavnika, ki bo spremljal priprave ostalih držav in jim pomagal, če bodo kakšni zapleti,«, je dejal minister Mate in bil prepričan, da se ta zahteven projekt s sodelovanjem ministrov lahko izpelje v dobrem letu.

Ministri so v nadaljevanju delovnega kosila obravnavali še uporabo evidenc letalskih potnikov (EU PNR) in ta projekt podprli. Svet bo v kratkem sprejel Okvirni sklep o varovanju podatkov, ki si jih izmenjujejo države članice v boju proti terorizmu in organiziranem kriminalu ter pri policijskem sodelovanju, in tako se, kot pravi minister Mate, »…odpira možnost za varno izmenjavo tudi tovrstnih podatkov med državami.«

Seveda bo dostop do teh podatkov mogoč samo v primerih, ko se preverja, od kod je  osumljenec iz tretje države, ki je v preiskavi, prišel v Evropsko unijo. Ministri so se strinjali, da lahko ti podatki pomembno pomagajo pri reševanju kaznivih dejanj, na kar kažejo izkušnje Velike Britanije. Ob tem pa so opozorili, da je pri tem treba zagotoviti visoko stopnjo varstva osebnih podatkov. Slovensko predsedstvo bo odprlo obravnavo tega predloga tudi na ravni naših strokovnjakov in si prizadevalo za čim večji napredek pri obravanavi predloga.

Minister Mate je ob koncu povedal, da je notranje ministre EU seznanil s stališčem Evropskega parlamenta, ki mu je bilo predstavljeno v začetku tega tedna, ko se je udeležil zasedanja odbora, pristojnega za področje notranjih zadev. Povedal je, da je tudi Parlament zelo zainteresiran za to, da bi se čim bolj vključil v to razpravo, čeprav je pravnoformalno samo zaprošen za mnenje, ki za Svet ni obvezujoče.

»Ker gre za izredno občutljiv predlog, ki se dotika zasebnosti posameznikov, sem ministrom predlagal, da v naše razprave vključimo  tudi Evropski parlament, s čimer so se strinjali. Pričakujemo  predloge Evropskega parlamenta, ki jih bomo preučili in po možnosti upoštevali v čim večji meri,« je zaključil minister Mate.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.02.2008