Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

25.01.2008

E-pravosodje: od pilotnih projektov do praktičnih rešitev

Na današnjem zasedanju neformalnega srečanja ministrov za pravosodje in notranje zadeve so pravosodni ministri razpravljali o nadaljnjih korakih pri razvijanju e-pravosodja. Predsedstvo se bo v naslednjem obdobju pospešeno osredotočilo na konkretne projekte, ki bodo dali otipljive rezultate. Tak je projekt evropskega pravosodnega portala.

"Ob splošni razširjenosti informacijske tehnologije je pri naših državljanih mogoče opaziti čedalje večjo željo po elektronskem sodelovanju in poslovanju tudi v pravosodju. Naša naloga je, da se odzovemo in jim ponudimo tovrstne storitve," je v razpravi opozoril predsedujoči Svetu za pravosodje in notranje zadeve, minister Šturm.   

Ministri so razpravljali o priložnostih, ki jih uporabnikom prinaša načrtovani projekt evropskega pravosodnega portala. To bo ključna točka dostopa do pravnih informacij, pravnih in upravnih ustanov, registrov, zbirk podatkov in drugih storitev za pospešitev vsakdanjega opravila državljanov, pravnih in drugih strokovnjakov, zaposlenih in drugih subjektov v evropskem pravosodnem okolju. 

Dejavnosti e-pravosodja potekajo na več prednostnih področjih. Ustanovljena je skupina za vzpostavitev evropskega pravosodnega portala, ki v prvi fazi povezuje stečajne registre, potem pa še druge registre držav članic, med katerimi so gospodarski oziroma poslovni in zemljiški registri. Zdaj je najbolj razvit projekt povezovanja kazenskih evidenc. V načrtu je tudi spodbujanje širše uporabe videokonferenc pri čezmejnih sodnih primerih, kar odpira nove možnosti sodelovanja med sodišči in drugimi institucijami v postopkih (npr. zaslišanje prič, izvedencev ipd.). Prav tako se izvaja projekt evropskega plačilnega naloga in njegove elektronske izvedbe.

Predsedujoči zasedanju dr. Šturm se je ministrom zahvalil za prizadevanje držav članic pri informatizaciji pravosodja: "Skoraj pri vsakem projektu sodeluje katera od držav članic, za kar smo hvaležni vsaki posebej. Pri vseh projektih pa je treba poudariti, da dejavnosti zahtevajo veliko usklajevanja in osebnega prizadevanja."

Ministri so razpravljali o časovnem okviru, v katerem bo evropski pravosodni portal dan na voljo javnosti. Strinjali so se, da se je dela pri portalu treba lotiti s pilotnim projektom in ga v kratkem, to je v 24 mesecih, odpreti za javnost z omejenim naborom storitev, še prej, po 12 mesecih, pa je treba ta rok preveriti. Ministri so soglašali, da se mora sistem e-pravosodja, pa tudi evropski pravosodni portal razvijati decentralizirano. Kljub temu je potrebno osrednje koordinacijsko telo, da se usklajevanje pospeši organizacijsko, vsebinsko in tehnično.

Za uspešen razvoj e-pravosodja so potrebna stalna finančna sredstva na nacionalni ravni in na ravni EU. Zato ministri vabijo Komisijo, da preuči vprašanje financiranja in morebiti predlaga nove možnosti zagotavljanja virov pri tako imenovanih horizontalnih projektih, kakršen je evropski pravosodni portal. Ti posegajo v program civilnega in kazenskega prava. Zaradi omenjene horizontalnosti so namreč pri financiranju mogoči zastoji.

Minister Šturm je vse navzoče povabil na Mednarodno konferenco e-pravosodje in e-pravo, ki jo od 1. do 3. junija 2008 pripravlja slovensko predsedstvo v Portorožu.

Na konferenci bodo obravnavane naslednje teme:

• izmenjava izkušenj pri povečevanju učinkovitosti nacionalnih pravosodnih sistemov,

• izmenjava izkušenj o sodobnih svetovnih trendih e-pravosodja,

• povezovanje storitev in izmenjava sistemov e-pravosodja na ravni EU,

• predstavitev najsodobnejših pravnih storitev, ki so podprte z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), in

• izmenjava izkušenj pri upravljanju pravnih podatkov (e-pravo).

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 01.02.2008