Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

28.01.2008

Napoved neformalnega srečanja ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve na Brdu pri Kranju od 31. januarja do 2. februarja 2008

Neformalno srečanje ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve, katerega gostiteljica bo predsednica Sveta EU za zaposlovanje in socialno politiko ministrica Marjeta Cotman, bo potekalo med 31.  januarjem in 2. februarjem 2008 na Brdu pri Kranju. Osrednja tema srečanja bo razprava o konceptu prožne varnosti.

V četrtek, 31. januarja, bo najprej sestanek ministrov iz Slovenije, Francije in Češke s predstavniki evropskih nevladnih organizacij, nato pa s predstavniki evropskih socialnih partnerjev. Gre za tradicionalno srečanje  trojke s temi predstavniki pred neformalnim srečanjem ministric in ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve. Udeleženci obeh srečanj bodo razpravljali o uveljavljanju načel prožne varnosti v praksi.

Po srečanju, ki je za javnost zaprto, bo ob 17.45 tiskovna konferenca.

Ministri držav članic Evropske unije bodo v petek, 1. februarja 2008, na podlagi usmerjevalnega dokumenta, ki ga bo predstavila predsednica Sveta ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve, slovenska ministrica Marjeta Cotman, prav tako razpravljali o prožni varnosti, in sicer o naslednjih vprašanjih:

  1. Kako naj se pri oblikovanju in izvajanju celovite ureditve prožne varnosti uporabljajo skupna načela le-te, pri čemer se upošteva poseben položaj mladih in starejših delavcev, zlasti pa razsežnost spola?
  2. Kakšna kombinacija ukrepov politike se je izkazala kot koristna/bi lahko bila koristna za zagotavljanje vključevanja načela enakosti spolov? Kako taki ukrepi politike vplivajo na razvoj trga dela in sistema socialne zaščite?
  3. Kako bi za uspešen prehod lahko spremenili/morali spremeniti sisteme socialne zaščite, da bi bili bolje pripravljeni na prihajajoče spremembe/medsebojno učinkovanje delovne zakonodaje in pravil socialne zaščite?
  4. Katere posebne ukrepe lahko uporabimo/moramo uporabiti, da se vzpostavi zaupanje in zagotovi, da mladi, starejši delavci in ženske podprejo izvedene spremembe? Kakšna naj bi bila vloga socialnih partnerjev? Kako lahko drugi deležniki prispevajo k temu cilju?

Iskanje ravnotežja med varnostjo in prožnostjo je dolgotrajen proces. Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo razpravljanje o konceptu prožne varnosti v Evropski uniji. Po enoletni razpravi je Svet EU sprejel skupna načela prožne varnosti, ki jih je decembra podprl tudi Evropski svet. Naslednji korak bodo celostne smernice za izvajanje lizbonske strategije in prenos omenjenih načel v nacionalne programe reform z usklajenim svežnjem politik. Celostna ureditev prožne varnosti je potrebna za izboljšanje delovanja trgov dela, za podporo učinkovitih prehodov, da bi odstranili ovire pri zaposlovanju in okrepili socialno vključenost. Zato je bistveno usklajevanje med gospodarsko, socialno in izobraževalno politiko, pomembno pa je tudi spodbujanje vključujoče družbe in zavesti ter zaupanja ljudi v prihodnost lizbonskih ciljev.

Slovensko predsedstvo bo na tokratnem neformalnem srečanju ministric in ministrov namenilo posebno pozornost mladim in starejšim delavcem ter izzivom, s katerimi se na trgu dela srečujejo ženske. Poleg ministrov držav članic EU pričakujemo še komisarja za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimirja Špidlo, predsednika Odbora Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve Jana Anderssona in ministre držav kandidatk za vstop v EU.

V petek, 1. februarja 2008, ob 17.15, po neformalnem srečanju, ki je za javnost zaprto, bo predsednica Sveta ministrov Marjeta Cotman skupaj s komisarjem za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimirjem Špidlo na tiskovni konferenci predstavila zaključke tega srečanja.

V soboto, 2. februarja, ste predstavniki medijev vabljeni, da se pridružite ministrom in ministricam pri spremljevalnem programu, in sicer ogledu Postojnske jame.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.02.2008