Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

28.01.2008

Ministrica Marjeta Cotman v Evropskem parlamentu o enakosti spolov

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman je pred Odborom za pravice žensk in enakost spolov v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge slovenskega predsedovanja na tem področju in poudarila, »da pri usklajevanju poklicnega, zasebnega in družinskega življenja niso pomembne le politike, prijazne do žensk, ampak tudi ukrepi, ki ženskam in moškim omogočajo uresničevanje njihovih poklicnih želja in družinskih obveznosti. Še posebej si je treba prizadevati za spodbujanje dejavnejše vloge moških pri družinskem in gospodinjskem delu.«

Ministrica Marjeta Cotman je v predstavitvi pred Odborom za pravice žensk in enakost spolov v Evropskem parlamentu najprej dejala: »Z vprašanji enakosti spolov se v svojem vsakodnevnem življenju srečujem poklicno in zasebno. Družba se spreminja. Kar se je pred petdesetimi leti zdelo nemogoče, je danes resničnost. Pred petdesetimi leti ponekod ženske niso imele niti volilne pravice, danes pa sedimo tu – vi kot izvoljene predstavnice državljank in državljanov, jaz kot ministrica države, ki je pred nekaj leti še ni bilo. Skupaj z moškimi kolegi oblikujemo našo usodo in usodo naših državljank in državljanov. Toda vsaka sprememba, še tako pozitivna, zahteva prilagajanje. To je bistvo naših razprav in ukrepov tudi na področju enakosti spolov – to so veliki projekti.«

Ministrica Cotmanova je v predstavitvi spregovorila o vključevanju načela enakosti spolov, pri čemer bo slovensko predsedstvo še naprej spremljalo izvajanje pekinških izhodišč za ukrepanje, in sicer bodo razviti kazalniki pri deklicah in dekletih ter pripravljeno poročilo o ženskah v procesih političnega odločanja. Pri vključevanju načela enakosti spolov ter krepitvi in spodbujanju politike enakosti spolov v institucijah Skupnosti in državah članicah bo imel pomembno vlogo tudi Evropski inštitut za enakost spolov.

Predsedstvo bo dalo poudarek tudi odpravi spolnih stereotipov, ki so eden od najtrdovratnejših vzrokov neenakosti med moškimi in ženskami na vseh področjih in v vseh življenjskih obdobjih. Pozornost bo namenjena tudi vprašanjem spodbujanja udeležbe deklet in žensk v družbi ter krepitvi njihove vloge in položaja. Po besedah ministrice Cotmanove »si moramo še posebej prizadevati za odpravo vseh vrzeli med ženskami in moškimi pri zaposlovanju in na trgu dela, vključno z odpravo razlik pri plačilih,« v nadaljevanju pa je še opozorila, da »ne gre zapostavljati vprašanj, kot so nasilje nad ženskami, položaj žensk na različnih področjih ali v različnih delih sveta, vpliv migracij na položaj žensk«.

Ministrica Marjeta Cotman je povabila k udeležbi na dogodkih, na katerih bo obravnavano vprašanje o enakosti spolov. Prvi bo že konferenca o odpravi spolnih stereotipov in neformalno srečanje ministrov za enakost spolov.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.02.2008