Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.01.2008

Slovenija intenzivno o pregledu reforme skupne kmetijske politike

Predsedujoči minister Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo Iztok Jarc je v Odboru Evropskega parlamenta za kmetijstvo in razvoj podeželja predstavil delovni program na kmetijskem področju. Kot glavno nalogo je imenoval razpravo o pregledu reforme skupne kmetijske politike iz leta 2003. »Naš cilj je, da bi čimprej sprejeli jasne sklepe, tako da bi jih Komisija lahko upoštevala pri pripravi zakonodajnih predlogov,« je povedal Jarc.

»Napočil je čas, da se v skladu z reformo iz leta 2003 opravi pregled, da se ocenijo rezultati in sprejmejo odločitve, kako spremenjeno SKP bolje prilagoditi novim gospodarskim, socialnim in okoljskim razmeram, potrebam in izzivom, ki so pred nami,« je dejal Jarc.

Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za poglobljeno in temeljito razpravo v okviru Sveta na tehnični in politični ravni. Predlagane rešitve za poenostavitev neposrednih plačil, spremembe tržnih mehanizmov in prilagoditev kmetijstva novim izzivom morajo zagotoviti stabilnost in predvidljivost evropskemu kmetu. Predvsem je treba učinkoviteje odgovoriti na pričakovanja širše družbe in pri tem ohraniti evropski model kmetijstva. Ta namreč z multifunkcionalno vlogo omogoča razvoj kmetijstva in obdelanost krajine na vseh območjih EU ter ohranja mala in velika kmetijska gospodarstva in podjetja.

Kljub temu da je razprava omejena na prilagoditve kmetijske politike do leta 2013, morajo zaključki o pregledu SKP izkazovati tudi smer prihodnjega razvoja po 2013.  

Komisija bo zakonodajne predloge predvidoma predstavila ministrom maja na neformalnem srečanju v Sloveniji.

Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo uresničiti politični dogovor o reformi skupne tržne ureditve za vino, doseči sporazum o predlogu za vključitev določil o enoletnem podaljšanju trenutno veljavne ureditve za lan in konopljo v enotno skupno tržno ureditev ter o predlogu za podaljšanje financiranja Sklada Skupnosti za tobak. Poleg tega bo poskušalo doseči soglasje o revidirani shemi pomoči za bombažni sektor.

Prav tako si bo prizadevalo za kompromis glede povečanja nacionalnih kvot za mleko in mlečne izdelke za naslednje tržno leto.

Skladno s prizadevanjem za poenostavitev zakonodaje EU je slovensko predsedstvo že doseglo poenostavitev pravil navzkrižne skladnosti. V nadaljevanju pa je njegov cilj sprejetje predloga za izvedbo tehničnega vključevanja pravil preoblikovanih skupnih tržnih ureditev v sektorjih sadja in zelenjave, sladkorja ter mleka v enotno uredbo (»Single CMO«). Enako velja za vključevanje določil o označevanju govedine in teletine ter pomoči Finski za semena. S tem bo dosežen napredek pri povečanju preglednosti in varnosti obstoječe zakonodaje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.01.2008