Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.01.2008

Jarc predstavil prednostne naloge na področjih fitosanitarnih zadev, veterine in javnega zdravja

Predsedujoči minister Svetu EU za kmetijstvo in ribištvo Iztok Jarc je Odboru Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane predstavil delovni program na področjih fitosanitarnih zadev, veterine in javnega zdravja. Slovensko predsedstvo si bo prizadevalo za izboljševanje standardov EU pri varnosti in kakovosti hrane ter krme, ki omogočajo ohranjanje visoke ravni varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja ter zaščito interesov potrošnikov, s poudarkom na povečanju njihovega zaupanja.

Minister Jarc je poudaril: »Visoka raven varovanja zdravja ljudi in živali ter varstva okolja, h kateri je zavezana EU, se mora začeti z zagotavljanjem zdravstvenega varstva rastlin in ohranjanjem kakovosti pridelkov v vseh državah članicah.«

Slovenija bo zato prednostno obravnavala predlog uredbe o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, pri kateri si bo predsedstvo prizadevalo za politični dogovor, in predlog direktive o trajnostni uporabi pesticidov. Tako se bo nadaljevalo delo glede ukrepov za zmanjšanje tveganja in vplivov fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in okolja.

Minister Jarc je navedel tudi prodajo semen in razmnoževalnega materiala, pri čemer bi morali uporabljati merila kakovosti: »Zato naj bi predvidoma junija sprejeli predlog direktive o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin za pridelavo sadja.«

Na področju javnega zdravja bo Slovenija poskušala zaključiti sprejetje ukrepov za prepoved uporabe nekaterih hormonskih in tirostatičnih snovi ter beta agonistov v živinoreji, nadaljevala pa bo tudi obravnavo uredbe, s katero se bodo izboljšali veljavni postopki Skupnosti za določanje najvišjih dovoljenih količin ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora. Tako se bo preprečil vnos prepovedanih snovi v prehransko verigo in zagotovila višja raven varovanja zdravja potrošnikov.

Slovensko predsedstvo bo namenilo posebno pozornost tudi zaščiti in dobremu počutju živali. Minister Jarc se je osredotočil na nadaljevanje dela pri Strategiji zdravstvenega varstva živali 2007–2013.

Slovenija si bo prizadevala za sprejetje strateških ciljev pri določanju prednosti glede nadzora nad boleznimi, financiranja programov in izboljšanja biološke varnosti pri trgovanju z živalmi in izdelki. Te usmeritve bodo nato podlaga za pripravo akcijskega načrta.

Poleg tega se bo slovensko predsedstvo zavzelo za poenostavitev in izboljšanje zdravstvenih pravil glede živalskih stranskih produktov ter obravnavalo vprašanje podaljšanja prehodnih določb za netrgovske premike hišnih živali.

Minister Jarc se je odzval tudi na aktualno problematiko gensko spremenjenih organizmov. Pri tem je poudaril, da je treba »brezpogojno zagotoviti varnost hrane. Zato bomo poskrbeli, da se bo pri obravnavi predlogov, ki jih je Komisija že poslala Svetu v zvezi z odobritvijo gensko spremenjenih proizvodov, kar najbolj upoštevalo varovanje zdravja ljudi in živali ter varovanje okolja.«ž

Celoten govor predsedujočega ministra Iztoka Jarca:

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 29.01.2008