Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

29.01.2008

Minister dr. Bajuk ECON predstavil prednostne naloge slovenskega predsedovanja ECOFIN

»Sprejetje drugega triletnega cikla prenovljene strategije za rast in delovna mesta ter delo na področju finančnih storitev sta ključni prednostni nalogi slovenskega predsedovanja Svetu za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN),« je na današnji predstavitvi prednostnih nalog dela ECOFIN Odboru Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) poudaril minister za finance in predsednik ECOFIN dr. Andrej Bajuk.

Minister za finance je uvodoma povedal: »Naša naloga je, da delo, ki sta ga opravili Nemčija in Portugalska med svojim mandatom po skupnem 18-mesečnem programu, nadaljujemo ter ga poskušamo pospešiti, kjer je to mogoče, in ga dopolniti, kjer je to potrebno. Naše delo lahko razdelim na tri obsežna in kompleksna področja, in sicer: usklajevanje ekonomske politike,  finančne storitve in obdavčitev.«

Na področju ekonomske politike bo ECOFIN med slovenskim predsedovanjem opredelil nov triletni cikel širših smernic ekonomskih politik. Ob tem je minister za finance  poudaril: »Strategija za rast in delovna mesta že daje dobre rezultate, zato integriranih smernic ni treba spreminjati. Stabilnost procesa strukturnih reform je namreč pomemben element njihovega uspeha.« V zvezi s Paktom stabilnosti in rasti bo ECOFIN še naprej natančno spremljal proračunska gibanja. Kar zadeva uvedbo evra, je povedal, da bo slovensko predsedstvo budno spremljalo prehod Malte in Cipra v evrsko območje, junija pa bo ECOFIN na podlagi gradiva Evropske komisije in Evropske centralne banke pripravil oceno izpolnjevanja konvergenčnih meril Slovaške za uvedbo evra s 1. januarjem 2009. Pri izboljšanju kakovosti javnih financ se bo slovensko predsedstvo osredotočilo na učinkovitost javnih izdatkov za socialne transfere in izobraževanje.

Kot osrednjo točko slovenskega predsedstva je minister dr. Bajuk navedel finančne storitve. Predsedstvo bo na tem področju glede vprašanj, ki niso zakonodajna, spodbujalo delo v zvezi z izvajanjem načrta o dolgoročni finančni stabilnosti, pregledu Lamfalussyjevega procesa in o pretresih na finančnih trgih. Pri maloprodajnih finančnih storitvah pa se je osredotočil na začetek veljave enotnega območja plačil v evrih 28. januarja 2008, preučitev bele knjige o hipotekarnih kreditih in obravnavo sporočila Komisije o finančnem izobraževanju. Med zakonodajnimi akti je opozoril na projekt Solventnost II ter na predvidena predloga Komisije o spremembi in posodobitvi direktive o investicijskih skladih ter o spremembah direktive o finančnem zavarovanju in o dokončnosti poravnav.

Na področju obdavčitve si bo slovensko predsedstvo prizadevalo zlasti za boj proti davčnim goljufijam, pri posredni obdavčitvi pa za posodobitev in poenostavitev skupnih pravil glede davka na dodano vrednost (DDV) in trošarin.

»Slovenija je prva izmed novih držav članic, ki predseduje Svetu EU, kar nam je v čast, obenem pa v izjemen izziv. Izziva se ne bojimo, vendar pa potrebujemo podporo. Evropi bo uspelo le, če bomo sodelovali«, je še poudaril minister za finance dr. Andrej Bajuk.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 19.02.2008