Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

31.01.2008

Cotmanova: Ne potrebujemo zgolj dejavnih žensk, temveč tudi dejavne moške

direktorica Urada za enake možnosti Tanja Salecl in ministrica Cotman

Na neformalnem ministrskem srečanju za enakost spolov so razpravljali o participaciji žensk v družbi ter krepitvi njihove vloge in položaja, o uravnoteženi zastopanosti žensk in moških pri političnem odločanju, o krepitvi vloge in položaja deklic za doseganje enakosti spolov ter o pomenu politik enakosti spolov pri razvojnem sodelovanju. Ministrica Marjeta Cotman je opozorila na eno ključnih sporočil, »da ne potrebujemo zgolj dejavnih žensk, temveč tudi dejavne moške«.

Pri vprašanju krepitve položaja deklic in žensk so ministrice in ministri razpravljali o odpravi razlik med spoloma pri izobraževanju, pri vprašanju o pomenu politik enakosti spolov v razvojnem sodelovanju pa o spodbujanju te enakosti s politikami in programi ter o uresničevanju človekovih pravic za izpolnitev zavez iz mednarodnih dokumentov.

Največ držav je spregovorilo o podpori dosežkom lizbonskih ciljev zaposlovanja in o odpravi razlik med spoloma z obravnavo problema segregacije zaradi spola v izobraževanju. Študije so pokazale, da naložba v izobraževanje deklic in žensk dviguje vse kazalnike napredka ter da je izobraževanje deklic eden najučinkovitejših načinov pospeševanja gospodarskega in kulturnega razvoja.

Poseben poudarek je bil dan potrebi po spremembi učbenikov in učnih načrtov. Po podatkih EU so ženske bolje izobražene od moških in predstavljajo skoraj 60 odstotkov vseh z univerzitetno izobrazbo. Žal to ne odseva na trgu dela. Nasprotno, ženske ostajajo v tipično ženskih panogah in poklicih ter na nižjih delovnih mestih v primerjavi z moškimi.

Druga najpogosteje naslovljena tema je bilo vprašanje uravnotežene zastopanosti ter udeležbe žensk in moških v političnem odločanju. Kljub doseženemu napredku navzočnost žensk na politični ravni narašča zelo počasi. Po zadnjih podatkih je njihov povprečni delež v nacionalnih parlamentih držav članic EU 23 %, medtem ko je v Evropskem parlamentu nekoliko višji – 33 %. Povprečni delež žensk ministric v nacionalnih vladah pa znaša komaj 22 %.

Tretja obravnavana tema je bilo spodbujanje enakosti spolov z razvojnim sodelovanjem, in sicer glede krepitve odgovornosti Evropske unije in držav članic za trajnostno izboljšanje ukrepov v korist žensk in njihovih človekovih pravic. Evropska unija podpira sodelovanje žensk v gospodarstvu in političnem odločanju ter spodbuja krepitev njihove vloge pri preprečevanju konfliktov, ustvarjanju miru in njegovem ponovnem vzpostavljanju.

Srečanja na Brdu so se udeležili evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti Vladimir Špidla, ministrice in ministri držav članic EU, Efte in držav kandidatk ter predstavnice oziroma predstavniki Generalnega sekretariata Sveta EU in Evropskega parlamenta.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.02.2008