Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

31.01.2008

Cotmanova: Evropa ima priložnost za razvoj le, če vlaga v ljudi in njihove zmožnosti

»Evropa ima priložnost za razvoj le, če vlaga v ljudi in njihove zmožnosti,« je v uvodu v neformalno srečanje ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve dejala njegova gostiteljica, ministrica Marjeta Cotman, predsednica Sveta EU za zaposlovanje in socialno politiko.

Uvodno srečanje se je začelo s sestankom trojke ministrov iz Slovenije in Češke ter državne sekretarke iz Francije s predstavniki evropskih nevladnih organizacij in se nadaljevalo s predstavniki evropskih socialnih partnerjev. Gre že za tradicionalni sestanek trojke ministrov pred neformalnim srečanjem ministric in ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve. Udeleženci, med katerimi sta bila tudi komisar Vladimir Špidla in predsednik Odbora Evropskega parlamenta za zaposlovanje in socialne zadeve Jan Andersson, so razpravljali o uveljavljanju načel prožne varnosti v praksi.

Ministrica Marjeta Cotman je poudarila, »da želimo slediti skupnemu cilju, in sicer: zagotoviti vsakemu posamezniku v Evropski uniji možnost in priložnost za dostojno in kakovostno življenje in delo. Evropa ima namreč svojo priložnost za razvoj le, če vlaga v ljudi in njihove zmožnosti. Menim, da nam koncept prožne varnosti to omogoča. Celo več: lahko okrepi vez med Evropsko unijo in njenimi prebivalci.«

Udeleženci srečanja so se strinjali, da je treba namenjati posebno pozornost in ukrepe skupinam ljudi v slabšem položaju. To so vsekakor mladi, starejši in ženske. Mladim je treba olajšati prehod iz izobraževanja na trg dela, predvsem z ustreznimi politikami, ki se nanašajo na obdobje pred vstopom na ta trg. Ko pa so na njem, jim je treba – predvsem mladim ženskam – zagotoviti razmere, v katerih bodo lahko poklicno in osebnostno napredovali, se odločali za družino ter laže usklajevali poklicno, družinsko in zasebno življenje. Skupina ljudi, ki potrebuje posebne ukrepe pri uveljavljanju skupnih načel prožne varnosti v praksi, so tudi starejši. Ključno pri tem je aktivno staranje, torej spodbujanje starejših delavcev in predvsem delavk, da dlje ostanejo na trgu dela, se usposabljajo in posodabljajo svoje znanje in spretnosti, odločilni pa so tudi ukrepi za izboljšanje delovnih razmer.

Vključenost civilne družbe in socialnih partnerjev v odločanje je bistvenega pomena za oblikovanje, sprejetje, predvsem pa učinkovito izvajanje ukrepov, ki vodijo v posodobitev trga dela in krepitev socialne vključenosti. »Nevladne organizacije imate namreč znanje in vedenje, ki ga oblikovalci politik lahko uporabimo v skupno dobro,« je ob zaključku srečanja dejala ministrica Cotmanova.

Svoje predloge in mnenja bodo predstavniki socialnih partnerjev in nevladnih organizacij - Socialne platforme predstavili na jutrišnjem srečanju ministric in ministrov za zaposlovanje in socialne zadeve.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 21.02.2008