Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

31.01.2008

Dragutin Mate, predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev, sodeloval v razpravi o zagotavljanju varnosti v Evropskem parlamentu

Minister za notranje zadeve Dragutin Mate pred odborom LIBE

Predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister Dragutin Mate se je danes v Evropskem parlamentu v Bruslju udeležil razprave o dosežkih v letu 2007 pri vzpostavitvi področja svobode, varnosti in pravice. Pri tem je poudaril, da je: »Izvajanje politik na področju pravosodja in notranjih zadev izrednega pomena, saj je varnost postala ena od osrednjih skrbi državljanov EU. Naš cilj je zagotoviti takšno sodelovanje med državami članicami, ki bo našim državljanom zagotavljalo primerno varnost.«

Minister je povedal, da je bil v zadnjih letih dosežen velik napredek v sodelovanju med državami članicami v boju proti terorizmu, v okviru Europola in pri varovanju zunanje meje. Novi izzivi pa bodo usmerjeni v obravnavo Sklepa o ustanovitvi Europola kot evropske agencije in prenos pogodbe iz Prüma v evropsko zakonodajo.  Oboje bo pomenilo, kot pravi minister Mate,:»… kakovosten preskok v boju proti organizirani kriminaliteti zaradi povečanja učinkovitosti pri odkrivanju kriminalnih združb in hitrejši izmenjavi podatkov iz nacionalnih baz DNK, prstnih odtisov in registrskih tablic.« Minister je še poudaril, da je predsedstvo glede aktov, ki šele prihajajo v obravnavo, pripravljeno od primera do primera čim tesneje sodelovati s Parlamentom v duhu skupne odgovornosti za njihov sprejem.

Poleg omenjenih predlogov se pripravljajo tudi ukrepi, s katerimi bomo preprečili vstop nezaželenim osebam v EU. To so pospešen razvoj druge generacije schengenskega informacijskega sistema, za kar se je minister Mate osebno zavzel, in čim hitrejši sprejem aktov, ki bodo omogočali uporabo vizumskega informacijskega sistema. Na področju zunanjih odnosov poteka intenzivno sodelovanje z državami Zahodnega Balkana in Rusijo pri pripravi regionalnih ocen ogroženosti z organiziranim kriminalom.

Minister je v zvezi z ukrepi, povezanimi s politiko zakonitega priseljevanja, povedal, da je delovna skupina Sveta ta mesec začela obravnavati predlog direktive o visoko kvalificiranih delavcih. Z obravnavo se bo nadaljevalo, tako da se bodo identificirali ključni politični problemi, in predalo dokaj jasno sliko prihodnjemu predsedstvu.

Predsedstvo si bo v zvezi z različnimi mnenji iz razprave o predlogu direktive o vračanju državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU, prizadevalo za dogovor s Parlamentom, ki bo omogočil čimprejšnje sprejetje te direktive. Minister je poudaril, da je treba doseči:» ... da ta direktiva ne bo podaljšala postopkov vračanja in s tem zmanjšala učinkovitost naših politik v boju proti ilegalnim imigracijam.« Pri poglobitvi dialoga z državami izvora in tranzita se bo Svet zavzemal za nadaljnje izvajanje globalnega pristopa k vprašanju migracij, pri čemer bo posebna pozornost namenjena Afriki ter vzhodnim in jugovzhodnim regijam, ki mejijo na Evropsko unijo. Minister je sklenil z ugotovitvijo, da Svet spodbuja države članice, naj prispevajo k Centralizirani evidenci razpoložljive tehnične opreme, ki jo je vzpostavila agencija FRONTEX, zaradi prihodnjega patruljiranja na morju na južni zunanji meji EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 27.02.2008