Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

07.01.2008

Odprtje mednarodne konference »Medkulturni dialog kot temeljna vrednota EU«

Slovenski minister za kulturo Vasko Simoniti med uvodnim nagovorom ob otvoritvenem dogodku Evropskega leta medkulturnega dialoga v Cankarjevem domu Danes se je z otvoritvenimi nagovori slovenskega ministra za kulturo g. dr. Vaska Simonitija, evropskih komisarjev g. Jana Figela in g. Janeza Potočnika ter ambasadorja evropskega leta medkulturnega dialoga g. Marka Peljhana začela dvodnevna mednarodna konferenca o medkulturnem dialogu, ki jo v Cankarjevem domu v Ljubljani prirejata Evropska komisija in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v sodelovanju z Univerzo na Primorskem. Začetni dogodek evropskega leta medkulturnega dialoga, katerega izvedba je bila v zaupana Sloveniji kot predsedujoči državi Svetu EU, se bo končal jutri z večerno slovesnostjo, na kateri bodo nastopili predsednik RS dr. Danilo Tϋrk, predsednik Evropskega parlamenta dr. Hans-Gert Pöttering, predsednik Vlade RS Janez Janša in filozof dr. Edvard Kovač.

Namen dvodnevne konference je predstaviti medkulturni dialog kot prvi pogoj za oblikovanje raznovrstne, a hkrati strpne družbe, ki črpa iz te svoje raznovrstnosti, prikazati sodelovanje med različnimi kulturami in narodnimi identitetami, med večinskim prebivalstvom in manjšinami, tudi s primeri dobrih praks, ki bodo prikazani v nekaterih spremljevalnih dejavnostih konference.

Minister za kulturo RS dr. Vasko Simoniti je v svojem nagovoru poudaril, da želi Slovenija med predsedovanjem Svetu EU prebujati in osmisliti razsežnost evropske zgodovinske medsebojnosti. Temelj sožitja med narodi in kulturami je predvsem spoštovanje besede ali govorice vsakega ljudstva. V nadaljevanju je predstavil program dvodnevne konference, ki naj nakaže novo upanje, da je z medkulturnim dialogom mogoče prebuditi ustvarjalnega duha Evrope, ki bo Evropski uniji zagotovil preživetje in ohranitev vsake posamične narodne in manjšinske kulture ter utrdil skupne vrednote za vzajemno rast in razcvet.

Evropski komisar za izobraževanje, kulturo in mladino g. Jan Figel pa je v svojem nagovoru čestital Sloveniji za odprtje evropskega leta medkulturnega dialoga in se zahvalil slovenskim oblastem, da so za ambasadorja tega leta predlagale g. Marka Peljhana, medkulturnega inovatorja, ki bo medkulturni dialog pomagal predstaviti javnosti. Med dejavnostmi Evropske komisije v letu 2008 je omenil slovenski nacionalni projekt, ki se posveča medkulturnemu dialogu v šolah, saj prav mladi potrebujejo medkulturne veščine vse od zgodnjega otroštva, da se lahko učinkovito prilagodijo spreminjajočemu se svetu in izkoristijo prednosti evropske kulturne različnosti. Poudaril je, da želimo presegati večkulturne družbe, v katerih kulture preprosto obstajajo druga ob drugi, presegati strpnost in doseči pravo medkulturnost. In tudi, da leto ne bo obsegalo samo posameznih projektov, ampak bo medkulturni dialog prednostna naloga vseh politik v njegovi pristojnosti. Vključenost civilne družbe je po njegovih besedah ključna za to, da dejavnosti v tem letu dosežejo veliko ljudi. Medkulturni dialog je dolgoročno potreben za vsakega posameznika, državo in Evropsko unijo kot celoto. G. komisar je pozval še, da si za skupni cilj v letu 2008 zastavimo odpraviti ločnice med ljudmi in skupaj ne le obstajamo, ampak živimo.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 07.01.2008