Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

02.06.2008

V Portorožu o ozemeljskih izzivih in sodelovanju v širši Evropi

Danes se v Portorožu začenja dvodnevni seminar programa ESPON z naslovom Ozemeljski izzivi in sodelovanje v širši Evropi. Države članice EU in sosednje države bodo na seminarju razpravljale o spremembah v evropskem prostoru in možnostih uresničevanja kohezijske politike ter politike uravnoteženega in trajnostnega razvoja. Seminar skupaj organizirata Ministrstvo za okolje in prostor RS ter Koordinacijska enota programa ESPON.

Evropa je pred velikimi izzivi, ki različno vplivajo na njeno ozemlje, regije in mesta.Med njimi so globalizacija, podnebne spremembe, višanje cen energije in staranje prebivalstva.Eden od ciljev novega Programa ESPON 2013 je spodbujati uporabo znanja in izkušenj za razumevanje sprememb v evropskem prostoru ter z vključevanjem v omrežja zagotoviti sodelovanje deležnikov pri oblikovanju razvojnih politik. Seminar bo pripomogel k boljšemu razumevanje teh teženj, izzivov in perspektiv, s katerimi se srečujejo EU in sosednja ozemlja, in spodbudil uporabo izsledkov projektov pri sprejemanju razvojnih odločitev.

Seminar bo omogočil tudi vzpostavljanje novih stikov in sinergij ter tako okrepil vključevanje in mreženje na področju teritorialnega razvoja in kohezije.Predstavniki pristojnih organov, ki spremljajo in nadzorujejo prostorski razvoj v državah sosedah EU, so še posebej vabljeni, da se ga udeležijo in prevzamejo dejavno vlogo. Seminar je odprt tudi za vse udeležence, oblikovalce politike, znanstvenike, strokovne delavce, ki jih to zanima, na ravni EU ter na državni, regionalni in lokalni ravni.

Program ESPON 2013 delno financirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice EU ter partnerske države Islandija, Norveška in Švica.Program ESPON podpira razvoj politike glede na cilj teritorialne kohezije in usklajen razvoj evropskega ozemlja.Podpira razvoj kohezijske politike s primerljivimi informacijami, dokazi, analizami in scenariji o okvirnih pogojih za razvoj regij, mest in večjih območij, ki zajemajo vso Evropo.S tem lajša pritegnitev teritorialnega kapitala in spodbuditev razvojnih priložnosti ter prispeva k izboljšanju evropske konkurenčnosti, širjenju in poglabljanju evropskega teritorialnega sodelovanja ter trajnostnemu in uravnoteženemu razvoju.

Podrobne informacije o Programu ESPON 2013 najdete na: www.espon.eu.
 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 02.06.2008