Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

03.06.2008

Finančni ministri so razpravljali o visokih cenah hrane in nafte

Minister za finance in predsednik Sveta za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) dr. Andrej Bajuk je danes še zadnjič med slovenskim predsedovanjem Svetu EU v Luksemburgu vodil zasedanje ECOFIN-a in prihodnji predsednici francoski finančni ministrici Christine Lagarde zaželel uspešno delo.

Ministri so največ pozornosti namenili razpravi o posledicah visokega povečanja cen hrane v letih 2007 in 2008 v Evropski uniji ter v svetu, ki najbolj prizadenejo najrevnejše. Razlogi so zapleteni in so nastali večinoma zunaj Evropske unije. Na kmetijskih trgih se še vedno srečujemo s povpraševanjem, ki presega ponudbo, zato obstaja nevarnost, da se bodo cene še povečevale. Dogovorjeno je bilo, da je treba uvesti ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili povečanje ponudbe in pomagali zmanjšati pritisk na povečevanje cen hrane v Evropski uniji:

  • kratkoročni ukrepi: sprejetih je bilo več kratkoročnih ukrepov v okviru skupne kmetijske politike. Dogovorjeno je bilo tudi, da morajo biti ukrepi za omilitev začasnega vpliva na gospodinjstva z najnižjimi dohodki kratkoročni in ciljno naravnani;
  • srednjeročni in dolgoročni ukrepi: ministri so soglašali, da je treba povečati tržno naravnanost kmetijstva in zagotoviti vzdržnost svetovne politike pri biogorivih ter povečati storilnost v kmetijstvu. Treba je okrepiti tudi konkurenco v verigi pridelave hrane v državah članicah, ker so nacionalni sektorji distribucije in prodaje hrane na drobno še vedno razpršeni in v njih obstaja tržna koncentracija.

Ministri so menili, da kaže, da se bomo v prihodnje spopadali tudi z višjimi cenami nafte in so sklenili, da je treba poiskati rešitve za prilagoditev evropskega gospodarstva. V tem okviru so potrdili nujnost spoštovanja t. i. Manchestrskega dogovora iz leta 2005, s katerim so se finančni ministri zavezali k učinkovitemu usklajevanju odzivov na naraščajoče cene nafte in k izogibanju uvajanja izkrivljajočih davčnih in drugih posegov, ker preprečujejo potrebna prilagajanja gospodarskih subjektov. Odločili so se, da morajo biti morebitni ukrepi za olajšanje posledic povečanih cen nafte namenjeni najrevnejšemu delu prebivalstva kratkoročni in ciljno naravnani.

Ministri bodo še naprej pozorno spremljali cene hrane in nafte, bosta pa ti dve temi tudi na dnevnem redu Evropskega sveta, ki bo 19. in 20. junija.

Med kosilom so ministri razpravljali o gospodarskih razmerah in stanju na finančnih trgih. Pregled stanja na finančnih trgih je bil stalna prednostna naloga slovenskega predsedstva. Evropska unija se trenutno srečuje z več šoki: cenami surovin, vplivom finančnega pretresa in menjalnim tečajem evra. S temi izzivi se dobro spopada, saj so njeni gospodarski temelji zdravi in brez večjih neravnotežij. Podatki o rasti v prvem četrtletju so boljši od pričakovanih in napovedi kažejo, da bo rast v letu 2008 blizu potencialne. Negotovosti na finančnih trgih se nadaljujejo in minister Bajuk je poudaril, da je svetovni finančni pretres zaostril pogoje kreditiranja, po drugi strani pa je opaziti nadaljnjo visoko rast posojil gospodinjstvom in nefinančnim ustanovam v EU. V zvezi z delom slovenskega predsedstva je poudaril: »Izvajanje obširnega delovnega načrta, ki smo ga sprejeli lani oktobra kot odziv na pretres, poteka skladno z načrti in bo v celoti izveden do konca 2008. Posebno pozornost smo namenili primarni vlogi rešitev zasebnega sektorja in trenutno poteka njihovo ovrednotenje. Nekatere ugotovljene pomanjkljivosti bodo obravnavane v načrtovanih spremembah direktive o kapitalski ustreznosti.«

Slovensko predsedstvo je predstavilo poročilo o napredku pri pregledu direktive solventnost II, ki bo na novo uredila začetek in izvajanje poslov zavarovanja in pozavarovanja. To je ključna okvirna direktiva na področju finančnih storitev (skupaj z direktivo o kapitalski ustreznosti za bančni sektor). Zahteve o kapitalski ustreznosti zavarovalnic veljajo od sedemdesetih let. Treba jih je prilagoditi trenutnemu razvoju zavarovalništva, obvladovanju tveganj, načinom financiranja, mednarodnemu finančnemu poročanju in standardom skrbnosti. Minister Bajuk je pohvalil uspešno delo slovenskega predsedstva: »Januarja smo začeli obravnavo predloga Komisije na Svetu in uspelo nam je doseči nekatere glavne mejnike na poti k političnemu soglasju v drugi polovici leta, ki bo okrepilo konkurenčnost evropske zavarovalniške industrije ob upoštevanju njene raznovrstnosti. Od 313 členov direktive je po našem predsedovanju odprtih še sedem. Ko se doseže soglasje o teh sedmih členih, je direktiva lahko sprejeta.« Glavna odprta vprašanja ostajajo izračun najmanjšega zahtevanega kapitala, podpora v skupini, nadzor in presežna sredstva.

Ministri so na podlagi ocene gospodarskih razmer ugotovili, da Slovaška izpolnjuje potrebna merila za uvedbo evra s 1. januarjem 2009. Potrebne pravne podlage bodo sprejete na zasedanju finančnih ministrov 8. julija.

Ob koncu zasedanja se je francoska ministrica za finance Christine Lagarde, ki s 1. julijem prevzema vlogo predsednice ECOFIN-a, ministru Bajuku zahvalila in dejala, da je s svojim učinkovitim vodenjem, dobro organiziranostjo, kar je začinil tudi s smislom za humor, odličen zgled za druge. . Obenem mu je izrekla priznanje za odlično predsedovanje, njemu osebno in njegovim sodelavcem pri predsedovanju. Minister se ji je zahvalil in poudaril, da je bila vloga predsednika ECOFIN-a velikanski izziv in je na koncu ugotovil, da se kljub dolgim sejam in ne prav hitremu napredovanju stvari vendarle premikajo.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.06.2008