Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

03.06.2008

Konferenca o izkušnjah in izzivih novih članic EU pri izvajanja mednarodne razvojne pomoči

Na mednarodni konferenci »Izvajalci razvojne pomoči iz novih držav članic EU: Izkušnje, trendi in izzivi«, ki 3. in 4. junija poteka v Ljubljani, visoki predstavniki razvojnih institucij iz držav članic EU in predstavniki mednarodnih organizacij razpravljajo o vlogi novih držav članic EU pri mednarodnem razvojnem sodelovanju, o izzivih, s katerimi se države srečujejo, in o prednostih, ki jih imajo v primerjavi z drugimi članicami.

Udeležence konference, ki so jo pripravile slovenske razvojne institucije Center za razvoj financ (CEF), Center za evropsko prihodnost (CEP), Ustanova »SKUPAJ« in Mednarodni sklad za razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF), je v imenu slovenskega predsedstva EU pozdravila mag. Anita Pipan, generalna direktorica na Ministrstvu za zunanje zadeve RS. Poudarila je, da mora Evropska unija kot največja svetovna donatorica izraziti solidarnost z državami v razvoju in prevzeti odgovornost za zagotavljanje enakopravnejšega svetovnega razvoja.

Pravočasno doseganje razvojnih ciljev tisočletja je negotovo predvsem v najmanj razvitih državah, zato bo treba graditi na medsebojnem sodelovanju in zaupanju za uresničitev teh ciljev. Na tem mestu je treba opozoriti na vlogo novih držav članic Evropske unije, ki so postavljene pred izzive, hkrati pa so v prostor evropskega razvojnega sodelovanja prinesle novo znanje in izkušnje, predvsem o demokratizaciji, tržnem gospodarstvu in evropskem povezovanju. Slednje lahko predstavlja znanje za države prejemnice pomoči, je povedala generalna direktorica Pipanova. Ob koncu je poudarila, da je za samo doseganje zastavljenih ciljev izjemno pomembna vloga nevladnih organizacij in splošne javnosti, saj lahko s svojo podporo bistveno pripomorejo k izboljšanju same razvojne pomoči.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 04.06.2008