Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

04.06.2008

Evropska unija zavezana dejavno sodelovati pri uravnavanju visokih cen hrane

www.foodpoisonblog.com

Predsednik Sveta EU za kmetijstvo, slovenski minister Iztok Jarc, se na sedežu Organizacije združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) v Rimu udeležuje konference na visoki ravni o varnosti preskrbe s hrano glede na podnebne spremembe in proizvodnjo biogoriva. »EU je odločena plodno sodelovati v prizadevanju, da se na mednarodni ravni doseže celostna in skupna rešitev za problematiko visokih cen hrane, tako pa prehranske varnosti,« je dejal na zasedanju in pozdravil prizadevanje FAO za skupen mednarodni odziv s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi.

Minister Jarc je opozoril na zaskrbljenost EU nad naraščajočimi cenami hrane. Te so v zadnjih dvajsetih letih realno padale, nato pa so se kmetijske surovine v zelo kratkem času izjemno podražile, kar je že privedlo do lakote in nedohranjenosti več sto milijonov ljudi. Takšno censko gibanje lahko slabo vpliva na potrošnike na svetovni in regionalni ravni ter na trajnostni razvoj mnogih držav. Ob siceršnjih negativnih posledicah pa so visoke cene hkrati priložnost za kmetovalce, posebno za napredovanje kmetijskih sektorjev v državah v razvoju.

EU že daje humanitarno pomoč in pomoč v hrani, poleg tega bo zagotovila dodatne vire za druge nujne ukrepe finančnih pomoči, kakršni so ukrepi socialne pomoči za revne in ranljive skupine prebivalstva, šolska prehrana in prehranski boni. Skupno bo Evropska komisija v letu 2008  za to namenila 283 mio. EUR, kar pa ne vključuje sredstev, ki jih za razvojno pomoč prispevajo posamezne države članice. Srednjeročno bo EU podpirala spodbujanje proizvodnje v državah v razvoju, med drugim s financiranjem kmetijskih vhodnih surovin in svetovanjem pri upravljanju tržnega tveganja. Poleg tega se bo EU zavzemala za povečanje naložb v kmetijstvo, vključujoč podeželsko infrastrukturo, namakanje, zagotavljanje energije, raziskave v kmetijstvu ter politični in institucionalni razvoj. Tako naj bi v državah v razvoju prispevali k napredovanju kmetijskih sektorjev, večji prehranski varnosti in regionalni vključenosti. 

Poleg tega je minister Jarc poudaril pomen razvojnega kroga pogajanj Doha v okviru Svetovne trgovinske organizacije. EU si prizadeva za njihov hitri zaključek z vsestranskim, velikopoteznim in uravnoteženim dogovorom na vseh pogajalskih področjih. Torej je pomembna pripravljenost EU za odpravo izvoznih spodbud z letom 2013 in prizadevanje EU, da je v političnem dialogu s tretjimi državami čim manj izvoznih omejitev in prepovedi.

Z zadnjimi reformami skupne kmetijske politike je EU povečala tržno naravnanost in zmanjšala število ukrepov, ki izkrivljajo delovanje trgov, tako pa omogočila kmetom učinkovitejše odzivanje na razvoj cen. V okviru zdravstvenega pregleda SKP bo EU odpravila podpore za pridelavo energijskih rastlin ter spodbudila raziskave in razvoj druge generacije biogoriva.

Minister Jarc je poudaril pomen prizadevanja Organizacije združenih narodov za učinkovit odgovor na pomanjkanje prehranske varnosti v svetu in prenovo institucij OZN za še učinkovitejše delovanje.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.06.2008