Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

05.06.2008

Slovensko predsedstvo doseglo soglasje za podpis sporazuma med EU in Avstralijo o evidencah podatkov letalskih potnikov in ponovno vzpostavilo ad hoc delovno skupino za izmenjavo informacij

Slovensko predsedstvo je na današnjem zasedanju doseglo soglasje za podpis sporazuma med EU in Avstralijo o evidencah podatkov letalskih potnikov, ki bo omogočal obojestransko izmenjavo podatkov o potnikih v letalskem prometu. Minister Mate je ob tem poudaril, da "gre za enega pomembnejših dosežkov slovenskega predsedstva, saj smo na podlagi pogajalskega mandata, sprejetega februarja letos, in ob pomoči Komisije vodili intenzivna pogajanja z avstralskimi oblastmi. Rezultat zahtevnih pogajanj je osnutek sporazuma, ki vsebuje stroge varovalke za zaščito osebnih podatkov o letalskih potnikih, ki jih bo Avstralija pridobila na podlagi tega sporazuma. Sporazum bo mogoče podpisati na enem izmed naslednjih zasedanj Sveta." Sporazum je tako pomemben korak k vse tesnejšemu sodelovanju EU z Avstralijo na področju pravosodja in notranjih zadev. Tovrstna sporazuma je EU že sklenila z ZDA in Kanado.

Notranji ministri držav članic EU so razpravljali tudi o predlogu direktive Sveta o spremembi direktive 2003/109/ES, ki predvideva razširitev njenega področja uporabe na upravičence do mednarodne zaščite. To pomeni, da bi osebe, ki jim je bil priznan status begunca ali subsidiarne zaščite, po petih letih lahko pridobile status dolgotrajnega rezidenta v državi članici in se na tej podlagi lahko gibale po celotnem območju EU. Evropska komisija je predlog spremembe direktive poslala v postopek junija 2007 in v razpravah so se pokazala razhajanja med državami članicami, predvsem v razumevanju obsega področja uporabe direktive. Na aprilskem zasedanju Sveta je slovensko predsedstvo pridobilo stališča držav članic do različnih odprtih vprašanj, istočasno pa je Nemčija predstavila predlog, ki bi morda lahko razrešil sporna vprašanja. Na tej podlagi je slovensko predsedstvo Svetu EU pripravilo kompromisni predlog. Razprava je pokazala, da nekatere države članice še niso pripravljene podeliti upravičencem do mednarodne zaščite statusa stalnega bivanja v EU, zato dogovor o direktivi ni bil sprejet.

Koordinator EU za boj proti terorizmu je seznanil Svet s poročilom o napredku izvajanja strategije in akcijskega načrta za boj proti terorizmu, ministri pa so razpravljali tudi o izvajanju strategije EU za boj proti terorizmu v prihodnje. Kot enega izmed ključnih elementov v boju proti terorizmu je protiteroristični koordinator izpostavil izmenjavo informacij med organi pregona. Zaradi potreb po obravnavi nekaterih iniciativ na področju izmenjave informacij med organi pregona je zato slovensko predsedstvo ponovno vzpostavilo ad hoc delovno skupino za izmenjavo informacij. Prvi sestanek bo izveden že konec meseca junija še v času slovenskega predsedstva Svetu EU.

Ministri so obravnavali tudi poročilo o izvajanju zunanje dimenzije pravosodja in notranjih zadev v EU, ki bo podlaga za prenovo strategije, in se seznanili z izidi ministrskih srečanj med EU in Rusijo ter EU in Ukrajino.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 05.06.2008