Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

05.06.2008

Na zasedanju Sveta potrdili zaključne sklepe o upravljanju zunanjih meja, podpisali skupni izjavi o mobilnih partnerstvih z Moldavijo in Zelenortskimi otoki ter končali postopek prenosa Prümske pogodbe v evropski pravni red

V nadaljevanju današnjega zasedanja notranjih ministrov držav članic EU v Luksemburgu je Svet potrdil zaključne sklepe o upravljanju zunanjih meja držav članic EU, ki so rezultat zanimive in uspešne razprave na ministrski konferenci v začetku letošnjega marca na Brdu pri Kranju na podlagi treh sporočil Komisije. Sklepi določajo kratko- in dolgoročne usmeritve razvoja agencije Frontex, usmeritve glede nadaljnjega ravnanja pri upravljanju meja EU in ustanovitev evropskega sistema za nadzor meja. Predlagani ukrepi bodo, kot pravi predsednik Sveta EU za področje notranjih zadev in slovenski notranji minister Dragutin Mate, okrepili nadzor na mejah in vzpostavili zanesljivo identifikacijo oseb, hkrati pa omogočili odprtost in dostopnost EU.

Dragutin Mate je v imenu Sveta EU podpisal skupni izjavi o mobilnih partnerstvih z Moldavijo in Zelenortskimi otoki in pri tem dejal: »Naredili smo pomemben korak k uresničevanju celostne in uravnotežene migracijske politike EU. Mobilna partnerstva so nov instrument v globalnem pristopu k migracijam in poudarjajo praktično obliko sodelovanja s tretjimi državami. Vsebujejo različne projekte s področja migracij in razvoja, ki so se v procesu pogajanj oblikovali na podlagi potreb in zmožnosti vključenih partneric.» Komisija je maja 2007 v okviru globalnega pristopa k migracijam predstavila sporočilo o krožnih migracijah in mobilnih partnerstvih, ki je sprožilo razpravo o predlaganih novih pristopih Unije k upravljanju zakonitih migracij državljanov tretjih držav v Unijo. Na tej podlagi je decembra 2007 Svet EU sprejel zaključne sklepe, v katerih je pozval Komisijo, naj skupaj z zainteresiranimi državami članicami začne dialog z Moldavijo in Zelenortskimi otoki o vzpostavitvi pilotnih mobilnih partnerstev. Ključen cilj vseh partneric je aktivno sodelovanje pri izvajanju skupnih projektov, katerih namen je izboljšati upravljanje migracijskih tokov in razvoj inštitucij. Do konca letošnjega leta bosta vzpostavljeni tudi mobilni partnerstvi s Senegalom in Gruzijo, Komisija pa bo do konca junija 2009 predstavila poročilo o implementaciji mobilnih partnerstev.

Ob koncu dopoldanskega dela zasedanja notranjih ministrov EU je Svet dosegel soglasje glede splošnega pristopa k osnutku sklepa Sveta o izvajanju sklepa o poglobitvi čezmejnega sodelovanja zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu. Predsednik Sveta EU za notranje zadeve in slovenski notranji minister Dragutin Mate je pri tem povedal, da je slovensko predsedstvo uskladilo besedilo priloge k izvedbenemu sklepu, ki vsebuje pravila tehnične narave, in s tem omogočilo, da se konča postopek prenosa celotnega paketa Prümske pogodbe v evropski pravni red.

Del prümskega izvedbenega sklepa je namreč tudi pravno zavezujoča priloga, v kateri so zajeta pravila izrazito tehnične narave, ki opredeljujejo vzpostavitev dostopa do zbirk podatkov. Za pripravo usklajenega besedila priloge je bila ustanovljena skupina prijateljev predsedstva, ki se je prvič sestala med portugalskim, delo pa nadaljevala med slovenskim predsedovanjem Svetu EU, kateremu je besedilo priloge uspelo zelo hitro uskladiti. Na podlagi sklepa o prenosu Prümske pogodbe v evropski pravni red bo med policijskimi in pravosodnimi organi držav članic v obliki avtomatiziranega dostopa do podatkovnih zapisov potekalo okrepljeno sodelovanje pri izmenjavi podatkov o preiskavah DNK, daktiloskopskih podatkov in podatkov o vozilih, ki jih države članice hranijo v nacionalnih zbirkah. Takšno posredovanje informacij in podatkov je predvideno tudi v primeru množičnih prireditev in za preprečevanje terorističnih kaznivih dejanj. Minister Mate se je državam članicam zahvalil za konstruktivno sodelovanje pri prenosu določb Prümske pogodbe v evropski pravni red, kar bo nedvomno prispevalo k večji varnosti prebivalcev EU.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 05.06.2008