Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

05.06.2008

Slovensko predsedstvo uspešno končalo postopek sprejema direktive o vračanju, ministri potrdili celovit časovni razpored za SIS II in zaključek schengenskih evalvacij

Notranji ministri držav članic EU so na današnjem zasedanju v Luksemburgu sprejeli predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vrnitev državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU. Predsednik Sveta EU za notranje zadeve in slovenski notranji minister Dragutin Mate je dejal, da je slovensko predsedstvo z velikimi napori pri usklajevanju besedila direktive zaključilo postopek sprejema zelo pomembnega pravnega akta, ki v celoti zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Direktiva predvideva poenotenje standardov in postopkov vračanja ter zagotavlja jasna in poštena skupna pravila pri obravnavi vseh državljanov tretjih držav, ki so nezakonito v državah članicah.

Po izjemno napornih pogajanjih v delovnih telesih Sveta EU, kjer so države članice že od leta 2005 poskušale najti kompromis, in po treh političnih trialogih z Evropskim parlamentom in Komisijo je slovensko predsedstvo na ravni Odbora stalnih predstavnikov konec maja dobilo zadostno podporo držav članic za besedilo predloga direktive in ga poslalo v Evropski parlament. Ta je besedilo predloga direktive podprl v celoti, razen člena o brezplačni pravni pomoči, za katerega je predlagal, da se uskladi z določbami t.i. postopkovne direktive s področja azila. Po dodatnih dvostranskih pogajanjih z državami članicami in včerajšnjem političnem trialogu z Evropskim parlamentom je usklajeno besedilo predloga direktive potrdil tudi Odbor stalnih predstavnikov in ga ponovno poslal v Evropski parlament. Minister Mate je še povedal, da smo ob sprejemanju direktive o vračanju, ki je prvi akt v postopku soodločanja s področja migracij, vsi skupaj spoznali, koliko sodelovanja in usklajevanja med inštitucijami tak postopek zahteva.

Ministri so se na zasedanju mešanega odbora ob robu Sveta seznanili s trenutnim stanjem razvoja schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II) ter potrdili dopolnjen in celovit časovni razpored za dokončanje projekta, ki ga je predstavila Komisija. Minister Mate je ob tej priložnosti povedal: «Z veseljem ugotavljam, da je predsedstvo doseglo soglasje o možni uresničitvi časovnega razporeda, ki pa ga moramo upoštevati vsi sodelujoči pri projektu  ter sproti odpravljati morebitne napake in tveganja, saj bomo lahko projekt le tako uspešno dokončali v predvidenem roku.« Vzpostavitev SIS II je ena od prednostnih nalog Evropske unije, hkrati pa tudi Slovenije kot predsedujoče države Svetu EU. Ministri so se seznanili tudi s potekom razprav o pravni podlagi prehoda z obstoječega sistema na sistem SIS II, s trenutnim stanjem razvoja komunikacijskega omrežja SIS II in s potekom testiranj.

Prav tako so ministri potrdili sklepe, s katerimi se končuje evalvacijski proces za vseh devet držav članic, ki so se priključile schengenskemu območju konec preteklega leta. Svet ugotavlja, da se je postopek v vseh državah uspešno končal in da - kot pravi minister Mate - lahko izrazimo zadovoljstvo s prizadevanji devetih držav članic pri uresničevanju priporočil o pravilnem izvajanju schengenskega pravnega reda, ki so bila dana na evalvacijskih obiskih v letih 2006 in 2007. Poudaril je še, da je imela Slovenija pri usklajevanju stališč in medsebojni pomoči med državami članicami dejavno in usklajevalno vlogo. Svet je potrdil tudi večletni program schengenskih evalvacij in uspešen zaključek schengenske evalvacije s področja varstva osebnih podatkov v Švici, ki bo tej državi omogočil uporabo podatkov in nadaljevanje evalvacije.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.06.2008