Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

06.06.2008

Zasedanje Sveta EPSCO (zaposlovanje in socialne zadeve) 9. junija v Luksemburgu - napoved dogodka

Svet ministrov, pristojnih za zaposlovanje in socialne zadeve, ki bo zasedal 9. junija 2008 v Luksemburgu, bo poskušal doseči politično soglasje glede dveh izredno občutljivih direktiv – direktive o določenih vidikih organizacije delovnega časa in direktive o delovnih pogojih za začasne delavce. Direktivi, ki sta za evropske delavce zelo pomembni, bosta obravnavani v svežnju. Med drugimi še pomembnimi točkami na dnevnem redu Sveta je tudi pričakovana dosega političnega soglasja glede Smernic za zaposlovanje 2008–2010, ki so bile dopolnjene na podlagi mnenja Evropskega parlamenta.

Ministri bodo po pričakovanju sprejeli tudi sklepe Sveta s poudarkom na upravnem sodelovanju na področju napotenih delavcev in sklepe glede predvidevanja potreb na trgu dela in prilagajanja tem potrebam s posebnim poudarkom na mladih. Mladim je slovensko predsedstvo namenilo posebno pozornost v programu predsedovanja na področju zaposlovanja.

Na področju socialnih zadev bodo ministri med drugim sprejeli splošni pristop k manjkajočim delom uredbe o usklajevanju sistemov socialne varnosti in tudi k novemu poglavju uredbe, ki določa pravila za njeno izvajanje. S tem bo tudi slovensko predsedstvo naredilo pomemben korak k sprejetju in uveljavitvi zakonodajnega svežnja, s katerim se bodo poenostavili in posodobili postopki za učinkovito uporabo različnih sistemov socialne varnosti za priseljene delavce.

Kljub velikim prizadevanjem in številnim dvostranskim pogajanjem slovenskemu predsedstvu ni uspelo doseči potrebnega soglasja glede odprtih vprašanj v zvezi z direktivo o pravicah iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Predlog te direktive je bil zato nazadnje umaknjen z dnevnega reda Sveta, predsedujoča Svetu pa bo predstavila delo slovenskega predsedstva pri tej pomembni direktivi.

Prav tako bo Svet sprejel tri sklepe, ki se nanašajo na enakost žensk in moških.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.06.2008