Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

06.06.2008

Zasedanje Sveta EPSCO (zdravje) 10. junija v Luksemburgu - napoved dogodka

Zasedanje Sveta ministrov Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO) bo v Luksemburgu 9. in 10. junija. Drugi dan zasedanja se bodo sestali ministri za zdravje, ki jim bo predsedovala slovenska ministrica Zofija Mazej Kukovič. Dopoldne bodo razpravljali o zmanjšanju bremena raka, antimikrobni rezistenci in izvajanju zdravstvene strategije EU.

Po razpravi o zmanjševanju bremena raka, ki je prednostna tema slovenskega predsedovanja na zdravstvenem področju, bodo ministri predvidoma sprejeli sklepe Sveta, v katerih ugotavljajo, da je za uspešno obvladovanje raka potrebna predvsem celovita strategija, ki zajema ključna področja: preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, zdravljenje, rehabilitacijo, paliativno oskrbo in raziskovanje.

Sprejetje sklepov Sveta se pričakuje tudi pri točki o antimikrobni rezistenci, pri kateri je poudarjena potreba po medsektorskem sodelovanju za nadaljnje uresničevanje priporočil o preudarni rabi antibiotikov v humani medicini.

Prav tako se pričakuje potrditev sklepov Sveta pri točki o izvajanju zdravstvene strategije EU, ki jo je Evropska komisija predstavila oktobra lani. Za dosego ciljev strategije in reševanje drugih pomembnih strateških vprašanj je ključno okrepljeno oziroma strukturirano sodelovanje med Svetom in Komisijo, zato bodo ministri v sklepih predvidoma potrdili preoblikovanje mandata Delovne skupine za javno zdravje na visoki ravni. Ta bi, ob ustrezni zastopanosti držav članic in Evropske komisije, omogočila razpravo o strateških zadevah, povezanih z zdravjem in zdravstvenimi sistemi, določala prednostne naloge, cilje in potrebne dejavnosti na ravni EU ter spremljala njihovo uresničevanje.

Ministri bodo predvidoma sprejeli še sklepe o informacijah bolnikom o zdravilih, v katerih je poudarjeno razlikovanje med informacijo in oglaševanjem.

V popoldanskem delu zasedanja bo predstavljeno poročilo o napredku pri obravnavi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih, katerega cilji so zagotoviti varnost hrane, zaščita javnega zdravja in interesov potrošnikov ter nemoteno delovanje notranjega trga. Evropska komisija bo ministre seznanila s predlogom zakonodajnega okvira EU v zvezi z izvajanjem pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, ministrica Zofija Mazej Kukovič pa z različnimi temami, obravnavanimi med slovenskim predsedovanjem.

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.06.2008