Preskoči na vsebino .

Meni storitev

Osrednja navigacija

Področna navigacija

Več informacij

Povezava na slovenia.si odpre novo okno

Storitve

Sporočila za javnost

06.06.2008

Dosežen načelni dogovor o tretjem energetskem svežnju

Ministri za energijo so danes v Luxembourgu dosegli dogovor o ključnih sestavinah vseh petih zakonodajnih predlogov za notranji energetski trg (tretji energetski sveženj), ki vsebujejo tudi novi kompromisni predlog. Ta je nastal po srečanju visokih uradnikov za energijo v začetku maja v Sloveniji v sodelovanju s predsedujočo državo in Evropsko komisijo. Predsednik Sveta Andrej Vizjak: "To je izjemen dosežek, pomemben za nadaljnji razvoj energetskega trga. Tako je Svet izpolnil zavezo ministrov za energijo s februarskega zasedanja ter zavezo predsednikov vlad in držav s spomladanskega zasedanja Evropskega sveta."

Ministri so se zedinili, da je za nadaljnji razvoj konkurence na energetskih trgih ključno sprejetje predlogov za učinkovito ločevanje energetskih podjetij. Poleg lastniške ločitve kompromisni predlog vsebuje tudi možnost za vzpostavitev neodvisnega operaterja prenosa (t. i. opcija ITO), ki je povezan z vertikalnim matičnim podjetjem. S predlogom se zagotavlja visoka stopnja neodvisnosti pri vodenju in nadzoru neodvisnega operaterja sistema, pa tudi njegovih odločitvah pri vlaganju v razvoj omrežja. Predvideno je tudi določilo o pregledu, na podlagi katerega se bosta ugotavljali dejanska učinkovitost in neodvisnost delovanja tega neodvisnega operaterja prenosa. Slovenski kompromisni predlog je torej zbližal različna stališča 27-tih držav, našel skupne točke in je zelo dobra popotnica za dokončanje vseh petih zakonodajnih predlogov tretjega zakonodajnega svežnja za notranji energetski trg.

Dogovor velja za trg električne energije in plina. Ta kompromisni predlog dolgoročno vodi v boljše, učinkovitejšo in konkurenčnejše delovanje trga, kar je pomembno za uporabnike. To je napredek pri vzpostavljanju konkurence in neodvisnosti upravljavcev prenosnega omrežja od drugih tržnih funkcij v energetiki, kar bo gotovo vplivalo na izboljšanje dobave energije.

Ministri so razpravljali tudi o pomembnem napredku, ki ga je predsedstvo doseglo pri zakonodajnem svežnju ukrepov v zvezi s podnebnimi spremembami in obnovljivo energijo. Pri tem so se osredotočili na direktivo o obnovljivih virih energije, predsedujoči minister Vizjak pa je poudaril, da je treba iskati rešitve veliko širše: "Odločilni bodo prizadevanje in spremembe pri vedenju posameznih državljanov in vodenju družb, pa tudi spremembe v politiki na vseh ravneh oblasti."

 

Dostopnost     . Natisnite     .


Datum: 06.06.2008